Διαδικασία εκλογής μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο “Μεθοδολογίες και Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιοστρεφών Πληροφοριακών Συστημάτων”

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.