Διαμαντοπούλου Βασιλική

Η Δρ. Βασιλική Διαμαντοπούλου είναι πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO Executive) κατά ISO/IEC 17024 και Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013, αμφότερα από την TÜV Austria Hellas κατά το έτος 2018. Διατελεί Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά έργα του προγράμματος Horizon 2020, εστιάζοντας στις απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε διάφορα περιβάλλοντα (υπολογιστικό νέφος, διασυνδεδεμένα οχήματα). Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Ερευνήτρια στο School of Computing, Engineering and Mathematics του Πανεπιστημίου του Brighton, UK. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Καινοτομία από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση των Πληροφοριακών Συστημάτων, αμφότερα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το δημοσιευμένο της έργο περιλαμβάνει βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση. Στις δημοσιεύσεις της εστιάζει στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και στην καινοτομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη συσχέτισή της με τα πληροφοριακά συστήματα. Διατελεί κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει εννεαετή εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, από ερευνητική και διαχειριστική θέση. Είναι μέλος της IEEE, της IEEE Computer Society και της British Computer Society (BCS). Η Δρ. Βασιλική Διαμαντοπούλου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.