Μαυρογιώργου Αργυρώ

Η Δρ. Αργυρώ Μαυρογιώργου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Κυριαζή.