Μαυρογιώργου Αργυρώ

Η Δρ. Αργυρώ Μαυρογιώργου έλαβε το Πτυχίο της στα Ψηφιακά Συστήματα το 2013 και το Μεταπτυχιακό της στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα το 2015, και τα δύο από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2019, είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) στον τομέα της Ενσωμάτωσης Συσκευών και Δεδομένων, εστιάζοντας στην προσβασιμότητα και διαχείριση ετερογενών συσκευών Διαδικτύου των Αντικειμένων προς την επιτυχή συλλογή και ενσωμάτωση των δεδομένων τους. Από το 2019 έως σήμερα, είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Τα γενικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα βασίζονται στα πεδία της διαχείρισης δεδομένων κατά μήκος του κύκλου ζωής των δεδομένων και σε υβριδικές υποδομές, όπως περιβάλλοντα Nεφοϋπολογιστικής (Cloud Computing), Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things), και Κυβερνοφυσικών Συστημάτων (Cyber-Physical Systems). Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συμμετάσχει σε ποικίλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα (π.χ. PolicyCLOUD, InteropEHRate, CrowdHEALTH), διεκπεραιώνοντας έρευνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση και την ανάλυση των δεδομένων, σε συνδυασμό με τον καθαρισμό και την αξιοπιστία τους, ενώ έχει επίσης συνεισφέρει στα προαναφερθέντα πεδία μέσω πολλαπλών δημοσιεύσεων τόσο σε Διεθνή Συνεδρία όσο και σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή της εμπειρία, έχει εργαστεί ως Ακαδημαϊκή Συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (Τμήμα Νοσηλευτικής), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Η Α. Μαυρογιώργου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Κυριαζή.