Μαλιάτσος Κωνσταντίνος

O Δρ. Κωνσταντίνος Μαλιάτσος έλαβε το δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2003. Το 2004 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ όπου εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης σε διάφορα προγράμματα ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας. Το 2005 έλαβε το δίπλωμα του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τεχνοοικονομικά συστήματα» του ΕΜΠ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Τεχνικές Μετάδοσης, Ανάλυση και Σχεδίαση Γνωστικών Προσαρμοστικών Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών (Cognitive Radio)» στο ΕΜΠ. Ολοκλήρωσε τη διατριβή του το 2011. Ως νέος ερευνητής συμμετείχε τόσο σε εθνικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει ενεργή συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις COST και WUN. Σήμερα πραγματοποιεί τη μετα-διδακτορική του έρευνα πάνω σε προχωρημένα θέματα MIMO μετάδοσης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως ερευνητής σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την ευθύνη της τεχνικής διαχείρισης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ η εργασία του έχει βραβευθεί ως καλύτερη δημοσίευση (best paper award) στο διεθνές συνέδριο Wireless Vitae του Global Wireless Summit το 2013. Η επιστημονική του κατάρτιση επικεντρώνεται στον τομέα των Κινητών και Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών. Μεταξύ των ερευνητικών του ενδιαφέροντών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Software Radio, Cognitive Radio και Δυναμική Χρήση Φάσματος, συστήματα MIMO (συμβατικά, beamspace, μεγάλης κλίμακας), προσαρμοστικές Διαμορφώσεις Πολλαπλών Φερόντων, θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Ανίχνευση, Εκτίμηση, Θεωρία φίλτρων), συγχρονισμός, μοντελοποίηση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Ο Κ. Μαλιάτσος συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Α. Κανάτα.