Κιούρτης Αθανάσιος

Ο Δρ. Αθανάσιος Κιούρτης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Κυριαζή.