Κιούρτης Αθανάσιος

Ο Δρ. Αθανάσιος Κιούρτης είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Έλαβε το Πτυχίο του στα Ψηφιακά Συστήματα το 2013 και το Μεταπτυχιακό του στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα το 2015, και τα δύο από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2019, είναι κάτοχος Διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων) στον τομέα της Διαλειτουργικότητας, με έμφαση στις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας δεδομένων που εφαρμόζονται σε ετερογενείς υποδομές και εφαρμογές υγείας. Τα γενικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν θέματα που σχετίζονται με πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων, διαλειτουργικότητα και ετερογένεια υπηρεσιών και δεδομένων, μεγάλα δεδομένα, καθώς και υπηρεσίες και υποδομές νεφοϋπολογιστικής. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει συμμετάσχει σε ποικίλα Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα (π.χ. PolicyCLOUD, InteropEHRate, CrowdHEALTH), διεκπεραιώνοντας έρευνα για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα και την ανάλυση των δεδομένων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της υγείας, ενώ επίσης έχει συμβάλει στους προαναφερθέντες τομείς μέσω πολλαπλών δημοσιεύσεων τόσο σε Διεθνή Συνεδρία όσο και σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή του εμπειρία, έχει εργαστεί ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα (Τμήμα Νοσηλευτικής), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων). Ο Α. Κιούρτης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Κυριαζή.