Σαντιπαντάκης Γιώργος

Ο Γιώργος Σαντιπαντάκης, απέκτησε το πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. (ΤΕΙ Κρήτης) και στη συνέχεια Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη «Διαχείριση Πληροφορίας» του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η διπλωματική του εργασία με τίτλο «Συνεργατική ανάπτυξη οντολογιών μέσω του Telex», αξιοποίησε το πλαίσιο ανάπτυξης συνεργατικών εφαρμογών «Telex» του INRIA(Paris), σε συνδυασμό με τους «κανόνες σημασιολογικής εγκυρότητας» (validity rules). Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική» του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα όπως επίσης και σε οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το σημασιολογικό ιστό, κατανεμημένη συλλογιστική και διαχείριση πληροφορίας σε peer-to-peer δίκτυα, την αρθρωματοποίηση (modularization) οντολογιών καθώς και τη συνεργατική ανάπτυξή τους. Ο Γ. Σαντιπαντάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Γ. Βούρο.