Γεωργίου Δήμητρα

H Δρ. Δήμητρα Γεωργίου γεννήθηκε στη Λάρισα. Έλαβε το δίπλωμα της (το 2007) ως Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Λάρισας), το Μεταπτυχιακό της (το 2009) στην Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Παιδαγωγική της Επάρκεια (το 2017) από το Τμήμα Παιδαγωγικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου της Κρήτης. Το 2018 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον Τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα (με Άριστα). Έχει λάβει δύο υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (I.K.Y). Η πρώτη ήταν ως φοιτήτρια για σπουδές στην Τσεχική Δημοκρατία (Πρόγραμμα Erasmus) και η δεύτερη ως εκπαιδευτικό προσωπικό για τη συμμετοχή της στις «Καινοτόμες Μεθόδους Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την Πρακτική» (Πρόγραμμα Erasmus+) στη Λειψία της Γερμανίας. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα εντατικά προγράμματα της Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών τόσο του Πανεπιστημίου της Βιέννης (SBA Research and Vienna University of Technology) όσο και του Πανεπιστημίου της Σουηδίας (Karlstad University). Τον τελευταίο χρόνο εργάστηκε ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος με αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εργαστεί ως Εργαστηριακή Συνεργάτης σε διάφορα τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως του Τ.Ε.Ι Αθήνας και του Τ.Ε.Ι Λάρισας σε πληθώρα μαθημάτων Πληροφορικής. Παράλληλα είναι Πιστοποιημένη καθηγήτρια International Baccalaureate (IB) of Computer Science στο International School of Athens και Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Η Δρ. Δήμητρα είναι επίσης Πιστοποιημένη ISMS Auditor του ISO 27001:2013 και έχει εργαστεί και για τον ιδιωτικό τομέα, σε Διευθύνσεις Πληροφορικής, όπως της Ελληνικής Εταιρείας Χρυσού Οδηγού και της Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Εθνικό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Δίκτυο της Ελλάδας στην υλοποίηση έργων. Η Δήμητρα έχει συμμετάσχει ενεργά σε τοπικές οργανωτικές επιτροπές και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συνδιοργανωμένα από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου είναι ερευνητικό μέλος από το 2011. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν τους τομείς Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιών Συστημάτων και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα. Πιο αναλυτικά: Πολιτικές Ασφαλείας σε συστήματα Νέφους Υπολογιστών, Προστασία και Ιδιωτικό Απόρρητο, Ιδιωτικότητα των χρηστών σε συστήματα Νέφους Υπολογιστών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Πρότυπα Ασφαλείας και Ιδιωτικότητας, Συμμόρφωση χρηστών προς πολιτικές ασφάλειας σε οργανισμούς, Τεχνολογίες και Πολιτικές Προστασίας της Ιδιωτικότητας, μεθοδολογίες και πρακτικές ενημερότητας Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προστασία ευαίσθητων δεδομένων σε Νεφοϋπολογιστικά περιβάλλοντα, Ασφάλεια και Τυποποίηση κανόνων στο χώρο της Υγείας. Η Δρ. Δήμητρα Γεωργίου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.