Μαρίνος Θεμιστοκλέους

Γραφείο -
Email mthemist@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου -
Διδασκαλία

Σύντομο βιογραφικό

Ο Μαρίνος Θεμιστοκλέους είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Νωρίτερα, είχε εργαστεί αρχικά ως λέκτορας και στη συνέχεια ως επίκουρος καθηγητής στο Brunel University του Λονδίνου. Οι βασικοί τομείς της επιστημονικής του δραστηριότητας αφορούν την ολοκλήρωση εφαρμογών, τα Πληροφοριακά Συστήματα, την Πληροφορική Υγείας, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τα ERP συστήματα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 4 βιβλία και 3 κεφάλαια σε βιβλία. Κάποια από τα άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά με υψηλό impact factor όπως το JMIS, I&M, ISJ, EJOR, EJIS κλπ. Η επιστημονική του συνεισφορά έχει τιμηθεί τόσο με citations of excellence όσο και με άλλες αναφορές. Πρόσφατα η ακαδημαϊκή κοινότητα τον έχει κατατάξει στην 5η θέση στην Ευρώπη και στην 27 στον κόσμο στη σχετική λίστα με τους πιο παραγωγικούς συγγραφείς με δημοσιεύσεις στα 6 καλύτερα περιοδικά στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατά την περίοδο 2005-2008 διετέλεσε υπεύθυνος σύνταξης στο Α class περιοδικό European Journal of Information Systems. Τέλος έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 έργα έρευνας και τεχνολογίας ενώ η έρευνα του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών εταιριών, οργανισμών, των Βρετανικών αρχών χρηματοδότησης έρευνας και τέλος της ΕΕ. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά σχετίζονται με (α) πληροφορική υγείας, (β) ηλεκτρονική διακυβέρνηση, (γ) ηλεκτρονικό επιχειρείν, (δ) ηλεκτρονική μάθηση και (ε) ολοκλήρωση εφαρμογών και ERP συστήματα. Υπήρξε σύμβουλος της ORACLE UK, του Hillingdon Hospital, και του Havering Council σε θέματα ολοκλήρωσης. Επέβλεψε με επιτυχία πέντε διδακτορικές διατριβές ενώ στην παρούσα φάση επιβλέπει άλλους δύο υποψήφιους διδάκτορες. Συνολικά τέσσερις από τις διδακτορικές διατριβές που επέβλεψε/επιβλέπει εστιάζουν στην ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (π.χ. ολοκλήρωση Ιατρικού φακέλου με χρήση SOA).

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Mantzana, V.M Themistocleous, M., Morabito, V. 2010. ‘Healthcare IS and Older Employees Training’ Journal of Enterprise Information Management, 23(6): 680-693.
 • Morabito, V., Themistocleous, M., Serrano, A., 2010. ‘A Survey on Integrated IS and Competitive Advantage’ Journal of Enterprise Information Management, 23(2):201-214.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Tsaravas, C.. Themistocleous, M. 2011, ‘Cloud Computing and eGovernmen: A Literature Review’, In the Proceedings of the European and Mediterranean and Middle East Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011) Athens, Greece, May 30-31 2011.
 • Koumaditis, K. Themistocleous, M. Byrne, P. Ross, D. Cromie, S. Corrigan, S. 2011, ‘Investigating Human Factors in Biotechnology and Pharmaceutical Manufacturing Industries’, In the Proceedings of the European and Mediterranean and Middle East Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011) Athens, Greece, May 30-31 2011.
 • Koumaditis, K. Themistocleous, M. 2011, ‘The Importance of SOA Governance in HIS Integration: A Literature Review’, In the Proceedings of the European and Mediterranean and Middle East Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011) Athens, Greece, May 30-31 2011.
 • Tsaravas, H. Themistocleous, M. 2011, ‘Cloud Computing & E-Government: Myth or Reality?’, Transforming Government Workshop 2011 London, UK, [CD Proceedings], March 17-18, 2011.
 • Mantzana, V. Koumaditis, K. Themistocleous, M.  2011, ‘Healthcare IS Interoperability: Challenges and Solutions’, In the Proceedings of International Conference of Health Informatics (HEALTHINF 2011), Rome, Italy, January 26-29 2011.
 • Soja, P. Themistocleous, M., Rupino, P., 2011,  ‘Playing Catch up: How Different is Large Scale Enterprise Systems Implementation in Transition Countries and Organizations?’ In Sprague, R. J. (Eds), Proceedings of Forty fourth Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (Hicss 40), Kauai Island, Hawaii, USA, IEEE Computer Society, Los Alamitos, California, USA., [CD-Proceedings]. January 4-7.
 • Mantzana, V. Themistocleous, M. Koumaditis, K. 2010, ‘Is SOA a solution to Healthcare Information Systems Interoperability?’ In the proceedings of the tenth IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2010), Corfu, Greece, November 2010.
 • Ferreira, C. Rupino, P. Melo, P. Themistocleous, M. 2010, ‘Semantics Take the SOA Registry to the Next Level: an Empirical Study in a Telecom Company’, In the proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2010), Lima, Peru,  August 12-15, 2010.
 • Themistocleous, M. Koumaditis, K. Mantzana, V. Morabito, V. 2010, ‘An Empirical Study on Older Employees Training on ICT’ In the Proceedings of the European and Mediterranean Conference on Information Systems 2010 (EMCIS2010) Abu Dhabi UAE, April 12-13 2010.

III) ΒΙΒΛΙΑ

 • Themistocleous M., Mantzana, V., 2010, ‘Web Services and SOA’, In Press.

Συγγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Καταγραφή, ανάλυση, μοντελλοποίηση και δημιουργία σεναρίων βελτίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών του τμήματος ψηφιακών συστημάτων ή της γραμματείας του προέδρου του τμήματος
 • Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση τεχνολογιών SOA, Web Services και ESB
 • Ανάλυση, μοντελλοποίηση και βελτίωση διαδικασιών συστήματος διαχείρισης κλινών νοσοκομείου
 • Μελέτη ιατρικού φακέλου υγείας
 • Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας με χρήση web services, XML και SOA
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού επιχειρείν ή δικτυοκεντρικού ΠΣ
 • Δημιουργία πρότυπης εφαρμογής ηλεκτρονικής κτηματομεσιτικής υπηρεσίας με χρήση υπηρεσιοστρεφών τεχνολογιών
 • Μελέτη Cloud IT και ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής
 • Μελέτη Green IT, αναδιασμός και μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού έτσι να υιοθετούν πρακτικές Green IT
 • Ανάλυση, σχεδιασμός, και μοντελλοποίηση ΗΦΥ
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού περιοδικού με χρήση Web services, SOA, ESB και XML