Μαρία Χαλκίδη

Γραφείο 205 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142748
Email mhalk@unipi.gr
Σύνδεσμοι http://www.unipi.gr/faculty/mhalk
Τίτλος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ώρες Γραφείου Τετάρτη 15:00-16:00, Παρασκευή 12:30-13:30
Διδασκαλία Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων — 4ο εξάμηνο
Βάσεις Δεδομένων — 5ο εξάμηνο
Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων — 7ο εξάμηνο
Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Η Μαρία Χαλκίδη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Πειραιά το 1997 και στη συνέχεια πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) το 1999 και 2003, αντίστοιχα. Για το 2004-2005 της απονεμήθηκε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Marie Curie Outgoing International Fellowship» προκειμένου να πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο UCR Dept of Computer Science & Engineering. Επίσης έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στο ΟΠΑ (ερευνητική ομάδα DB-NET). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξη Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα (P2P συστήματα, Δίκτυα αισθητήρων), WWW & βάσεις δεδομένων (συσταδοποίηση εγγράφων Ιστού, διαχείριση περιεχομένου Ιστού). Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων στους τομείς της Εξόρυξης Γνώσης και της Μηχανικής Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες και λίστα με τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμα στο http://www.unipi.gr/faculty/mhalk.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2014 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • Koutsopoulos and M. Halkidi, “Distributed energy-efficient estimation in spatially correlated wireless sensor networks”, Elsevier Computer Communications (Special Issue on Green Networks), 2014.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • Maria Halkidi, Ι Koutsopoulos. “QGraph: A quality assessment index for graph clustering”. accepted as short paper in European Conference on Information Retrieval (ECIR), 2019.
  • Iordanis Koutsopoulos, Maria Halkidi. “Efficient and Fair Item Coverage in Recommender Systems”. IEEE Intl Conf on Big Data Intelligence and Computing (DataCom’2018), 2018.
  • Maria Karanasou, Anneta Ampla, Christos Doulkeridis, Maria Halkidi. “Scalable and Real-time Sentiment Analysis of Twitter Data”, SENTITE (in conjunction with IEEE ICDM workshop), 2016.
  • Koutsopoulos, A. Gionis, M. Halkidi. “Auctioning Data for Learning”, MoDAT, (in conjunction with IEEE ICDM 2015), 2015
  • Vahabi, I. Koutsopoulos, F. Gullo, M. Halkidi. “Optimal User Engagement through Social-Diffusion-Aware Recommender Systems”, CIKM 2015.
  • Maria Karanasou, Christos Doulkeridis and Maria Halkidi: “DsUniPi: An SVM-based approach for Sentiment Analysis of Figurative Language on Twitter”, 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), Denver, Colorado, June 4-5, 2015.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

  • Maria Halkidi, Michalis Vazirgiannis, and Christian M. Hennig. “Method-Independent Indices for Cluster Validation and Estimating the Number of Clusters”. Handbook of Cluster Analysis, December 2015.

Συγγράμματα