Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (2η έκδοση)

Συγγραφέας Φίλιππος Κωνσταντίνου, Αθανάσιος Κανάτας, Γεώργιος Πάντος
Εκδότης Παπασωτηρίου
Έτος έκδοσης 2013
Aριθμός σελίδων 850
ISBN 978-960-491-086-1

Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών, από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι σήμερα, έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη κι έχουν γίνει αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γοργή εξέλιξη της τεχνολογίας των φορητών υπολογιστών, των έξυπνων τερματικών και των tablets καταδεικνύει μια ισχυρή δυναμική για την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών. Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών στοχεύουν στην παροχή ασύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων παρέχοντας στους συνδρομητές αμφίδρομη επικοινωνία ή πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται αυτοί, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη κι αν κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, παρέχοντας πολυμεσικές υπηρεσίες με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, ακόμα και υπό δυσμενείς συνθήκες.

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να καλύψει τόσο τα θέματα που αφορούν στις τεχνικές μετάδοσης πληροφορίας στο ραδιοδίαυλο, όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων συστημάτων κινητών επικοινωνιών. Το βιβλίο ξεκινά με την περιγραφή των συνθηκών ασύρματης διάδοσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα, αναλύει τις ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης και αντιμετώπισης των υποβαθμίσεων που εισάγει ο ραδιοδίαυλος, παρουσιάζει τεχνικές σχεδίασης των κυψελωτών συστημάτων και περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κινητών επικοινωνιών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά υφιστάμενων συστημάτων κινητών επικοινωνιών (π.χ. GSM, GPRS/EDGE, WCDMA/UMTS, LTE), καθώς και συστημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως το LTE-Advanced και τα ψηφιακά συστήματα ευρυεκπομπής DAB/DMB και DVB.