Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Γραφείο 504 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142720
Email clam@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Πέμπτη 12.00 - 14.00
Διδασκαλία Λειτουργικά Συστήματα — 1ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών — 2o εξάμηνο
Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας — 5ο εξάμηνο
Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας — 6ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

O Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Salford (1985), Μάστερ (M.Sc.) σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College – 1986) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary and Westfield College – 1991). Την περίοδο 1998 -2009 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από τον Ιούνιο 2009 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (από το 2017 ως Καθηγητής). Από το 2015 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων, ενώ στο διάστημα 2015 έως και 2020 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος. Από το 2016 είναι τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενώ στο διάστημα 2012 έως και 2015 διατέλεσε τακτικό μέλος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.
Τα τρέχοντα επιστημονικά ενδιαφέροντα του συμπεριλαμβάνουν τους τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι συγγραφέας περισσότερων των 120 ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός του. Επίσης συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος (Program Committee) σε περισσότερα από 200 διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ σε 15 από αυτά είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής και κριτής ερευνητικών εργασιών σε περισσότερα από 35 διεθνή επιστημονικά περιοδικά Έχει συμμετάσχει σε πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, μελετητικών και αναπτυξιακών έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2010 – 2021

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Makri E.L., Georgiopoulou Z., Lambrinoudakis C., Utilizing a privacy impact assessment method using metrics in the healthcare sector, Information & Computer Security, 2020.
 • Kalloniatis C., Diamantopoulou V., Kotis K., Lyvas C., Maliatsos K., Gay M., Kanatas A., Lambrinoudakis C., “Towards the design of an assurance framework for increasing security and privacy in Connected Vehicles”, International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance, Inderscience Publishers, (to appear).
 • Gritzalis A., Tsohou A., and Lambrinoudakis C., “Transparency-Enabling Information Systems: Trust Relations and Privacy Concerns in Open Governance”, International Journal of Electronic Governance, Vol. 11, No. 3, Inderscience Publishers, 2019.
 • Lyvas C., Lambrinoudakis C., Geneiatakis D., “Dypermin: Dynamic Permission Mining Framework for Android Platform”, Computers and Security Journal (indexed in ISI/SCI-E), Vol. 77, pp. 472-487, Elsevier, 2018.
 • Georgiou D., Lambrinoudakis C., “Security Policy Rules and Required Procedures for Two Crucial Threats of Cloud Computing”, International Journal of Electronic Governance, Volume Vol. 9, Nos. 3/4, pp. 385-403, Inderscience Publishers, 2017.
 • Drogkaris P., Gritzalis S., Kalloniatis C., Lambrinoudakis C., “Hierarchical Multitier Approach for Privacy Policies in e-Government Environments”, Future Internet (indexed in ESCI), Vol. 7, pp. 500-515; DOI:10.3390/fi7040500, MDPI, 2015.
 • Pitropakis N., Pikrakis A., Lambrinoudakis C., “Behaviour reflects personality: detecting co-residence attacks on Xen-based cloud environments”, International Journal of Information Security (indexed in ISI/SCI-E), Volume 14, Issue 4, pp 299–305, Elsevier, 2015.
 • Pitropakis N., Anastasopoulou D., Pikrakis A., Lambrinoudakis C., “If you want to know about a hunter, study his prey: detection of network based attacks on KVM based cloud environments”, Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, Vol.3:20, DOI: 10.1186/s13677-014-0020-6, Springer, 2014.
 • Vrakas N., Geneiatakis D., Lambrinoudakis C., “Obscuring Users’ Identity in VoIP/IMS Environments”, Computers and Security Journal (indexed in ISI/SCI-E), Vol. 43, pp. 145-158, Elsevier, 2014.
 • Vrakas N., Lambrinoudakis C., “An Intrusion Detection and Prevention System for IMS and VoIP Services”, International Journal of Information Security (indexed in ISI/SCI-E), Vol. 12, No.3, pp. 201-217, Springer, 2013.
 • Drogkaris P., Gritzalis S., Lambrinoudakis C., “Employing privacy policies and preferences in modern e-government environments”, International Journal of Electronic Governance, Vol. 6, No. 2, pp. 101-116, Inderscience Publishers, 2013.
 • Vrakas N., Geneiatakis D., Lambrinoudakis C., “Evaluating the Security and Privacy Protection Level of IP Multimedia Subsystem Environments”, IEEE Communications Surveys and Tutorials (indexed in ISI/SCI-E), Vol. 15, No.2, pp. 803-819, IEEE Press, 2013.
 • Lambrinoudakis C., “Evaluating and Enriching Information and Communication Technologies Compliance Frameworks with Regard to Privacy”, Information Management & Computer Security, Vol.21, No.3, pp. 177-190, Emerald, 2013.
 • Vrakas N., Lambrinoudakis C., “A Cross Layer Spoofing Detection Mechanism for Multimedia Communication Services”, International Journal of Information Technologies and the Systems Approach, 4, Issue 2, pp. 32-47, IGI Global, 2011.
 • Terzis I., Kambourakis G., Karopoulos G., Lambrinoudakis C., “Privacy Preserving Context Transfer Schemes for 4G Networks”, Wireless Communications and Mobile Computing (indexed in ISI/SCI-E), 11, Issue 2, pp. 289-302, Wiley, 2011.
 • Tsohou Α., Kokolakis S., Lambrinoudakis C., Gritzalis S., “A Security Standards’ framework to facilitate best practices’ Awareness and Conformity”, Information Management & Computer Security, Vol. 18, No.5, pp. 350-365, Emerald, 2010.
 • Kambourakis G., Geneiatakis D., Gritzalis S., Lambrinoudakis C., Dagiuklas A., Ehlert S., Fiedler J., “High Availability for SIP: Solutions and Real-Time Measurement Performance Evaluation”, International Journal of Disaster Recovery and Business Continuity, 1, No.1, pp. 11-29, SERSC, 2010.
 • Tsohou A., Lambrinoudakis C., Kokolakis S., Gritzalis S., “The Importance of Context Dependant Privacy Requirements and Perceptions to the Design of Privacy  Aware Systems”, The European Journal of the Informatics Professional (UPGrade, www.upgrade-cepis.org), Special Issue: Privacy and Identity Management, Vol. xi, No. 1, pp.32-37, also in Novatica journal, Issue 202  (www.ati.es/novatica), 2010.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Georgiou D., Lambrinoudakis C., “Cloud Computing Framework for e-Health Security Requirements & Security Policy Rules Case Study: European Cloud-based Health System”, Proceedings of the 8th International Conference on e-Democracy (eDemocracy 2019), Springer, Athens, Greece, December 2019.
 • Maliatsos K., Lyvas C., Pantazopoulos P., Lambrinoudakis C., Kanatas A., Gay M. and Amditis A., “Standardizing Security Evaluation Criteria for Connected Vehicles: A Modular Protection Profile”, Proceedings of the IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (IEEE CSCN 2019), IEEE Xplore, Granada, October 2019.
 • Pitropakis N., Logothetis M., Andrienko G., Stefanatos J., Karapistoli E., Lambrinoudakis C., “Towards The Creation of A Threat Intelligence Framework for Maritime Infrastructures”, Proceedings of the 5th Workshop on the Security of Industrial Control Systems & of Cyber-Physical Systems (CyberICPS 2019), in conjunction with ESORICS 2019, Luxembourg, Septemeber 2019.
 • Makri E.L., Georgiopoulou Z., Lambrinoudakis C., “A Proposed Privacy Impact Assessment Method using Metrics based on Organizational Characteristics”, Proceedings of the 3rd International Workshop on SECurity and Privacy Requirements Engineering (SECPRE 2019), in conjunction with ESORICS 2019, Luxembourg, September 2019.
 • Georgiopoulou Z., Makri E.L., Lambrinoudakis C., “GDPR Compliance: Proposed Technical and Organizational measures for Cloud Providers”, Proceedings of the 3rd International Workshop on SECurity and Privacy Requirements Engineering (SECPRE 2019), in conjunction with ESORICS 2019, Luxembourg, September 2019.
 • Mykoniati M., Lambrinoudakis C., “Fault Prediction Model for Node Selection Function of Mobile Networks”, Proceedings of the 9th International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2019), ICPS ACM, Prague, Czech Republic, August 2019,
 • Pantazopoulos P., Haddad S., Lambrinoudakis C., Kalloniatis C., etal, “Towards a Security Assurance Framework for Connected Vehicles”, Proceedings of the 5th IEEE Workshop on Smart Vehicles: Connectivity Technologies and ITS Applications, IEEE Xplore, Chania, Greece, June 2018.
 • Gritzalis A., Tsohou A., and Lambrinoudakis C., “Transparency-Enabling Systems for Open Governance: Their Impact on Citizens’ Trust and the Role of Information Privacy”, Proceedings of the 7th International Conference on E-Democracy – Privacy –Preserving, Secure, Intelligent E-Government Services (E-Democracy 2017), 47-63, Springer CCIS 792, Athens, Greece, December 2017.
 • Pitropakis N., Lyvas C., Lambrinoudakis C., “The greater the power, the more dangerous the abuse: Facing Malicious Insiders in the Cloud ”, Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, Track Security and Privacy in Cloud Computing (SEPRICC 2017), IARIA Xpert Publishing Services, Athens, February 2017.
 • Georgiopoulou Z., Lambrinoudakis C., “Trust Management Parameters in Cloud Computing Environments”, Proceedings of the 8th International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, Track Security and Privacy in Cloud Computing (SEPRICC 2017), 152-155, IARIA Xpert Publishing Services, Athens, February 2017.
 • Lyvas C., Pitropakis N., Lambrinoudakis C., “The Far Side of Mobile Application Integrated Development Environments”, Proceedings of the 13th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business (TrustBus’16), pp. 111-122, Springer LNCS 9830, Porto, Portugal, September 2016.
 • Georgiopoulou Z., Lambrinoudakis C., “Literature Review of Trust Models for Cloud Computing”, Proceedings of the 2016 International Conference on Cloud Computing and Big Data (CloudCom-Asia), IEEE Xplore, Hong Kong, China, June 2016.
 • Pitropakis N., Lambrinoudakis C., Geneiatakis D., “Till All are One: Towards a Unified Cloud IDS”, Proceedings of the 12th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business (TrustBus’15), pp. 136-149, Springer LNCS 9264, Valencia, Spain, September 2015.
 • Makri E. L., Lambrinoudakis C., “Privacy Principles: Towards a Common Privacy Audit Methodology”, Proceedings of the 12th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business (TrustBus’15), pp. 219-234, Springer LNCS 9264, Valencia, Spain, September 2015.
 • Makri E. L., Lambrinoudakis C., “Towards a Common Security and Privacy Requirements Elicitation Methodology”, Proceedings of the 10th International Conference Global Security, Safety and Sustainability (ICGS3 2015), 151-160, Springer CCIS 534, London, UK, September 2015.
 • Kontoudis D., Fouliras P., Lambrinoudakis C., “Statistics-driven Datacenter Resources Provisioning”, Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015), pp. 185-190, ACM Digital Library (doi 10.1145/2801948.2801971), Athens, October 2015.
 • Georgiou D., Lambrinoudakis C., “Cloud Computing Security Requirements and a Methodology for their Auditing”, Proceedings of the 6th International Conference on e-Democracy – Citizen Rights in the World of the New Computing Paradigms (eDemocracy 2015), 51-61, Springer CCIS 570, Athens, Greece, December 2015.
 • Georgiou D., Lambrinoudakis C., “A Security Policy for Cloud Providers”, Proceedings of the 9th International Conference on Internet Monitoring and Protection (ICIMP 2014), pp. 13-21, IARIA, ISBN: 978-1-61208-362-9, Paris France, 2014.
 • Pitropakis N., Yfantopoulos N., Geneiatakis D., Lambrinoudakis C., “Towards an Augmented Authenticator in the Cloud”, Proceedings of the 14th IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT’14), pp. 296-300, IEEE Computer Society Press, Noida, India, December 2014.
 • Drogkaris P., Gritzalis A., Lambrinoudakis C., “Empowering Users to Specify and Manage Their Privacy Preferences in e-Government Environments”, Proceedings of the EGOVIS’14 International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, A. Kő and E. Francesconi (Eds.), pp. 237-245, Springer LNCS 8650, Munich, Germany, 2014.
 • Belsis P., Gritzalis S., Lambrinoudakis C., Skourlas C., Tsoukalas V., Vassis D., “An Agent Based Architecture Benchmark”, Proceedings of the 3rd IC-ININFO International Conference on Integrated Information, pp. 429-435, Elsevier, Procedia, Prague, Czech, 2014.
 • Pitropakis N., Darra E., Vrakas N., Lambrinoudakis C., “It’s all in the Cloud: Reviewing Cloud Security”, IEEE 10th International Conference on Autonomic & Trusted Computing (ATC-2013), pp. 355-362, IEEE Computer Society, Vietri sul Mare, Italy, December 2013.
 • Lalas E., Mitrou L., Lambrinoudakis C., “ProCAVE: Privacy-Preserving Collection and Authenticity Validation of Online Evidence”, Proceedings of the 10th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business (TrustBus’13), pp. 137-148, Springer LNCS 8058, Prague, Czech Republic, August 2013.
 • Pitropakis N., Lambrinoudakis C., Geneiatakis D., Gritzalis D., “A Practical Steganographic Approach for Matroska based High Quality Video files”, 7th International Symposium on Security and Multimodality in Pervasive Environment (SMPE-2013), pp. 684-688, IEEE Computer Society Press, Barcelona, Spain, March 2013.
 • Lalas E., Papathanasiou A., Lambrinoudakis C., “Privacy and Traceability in Social Networking Sites”, Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), 127-132, IEEE Xplore, Piraeus, Greece, October 2012.
 • Vrakas N., Geneiatakis D., Lambrinoudakis C., “Is IP Multimedia Subsystem Affected by ‘Malformed Message’ Attacks? – An Evaluation of OpenIMS”, Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2011), pp. 275-280, Science and Technology Publications Digital Library, Seville, Spain, 2011.
 • Agudo I., Nuñez D., Giammatteo G., Rizomiliotis P., Lambrinoudakis C., “Cryptography goes to the Cloud”, Proceedings of the 1st International Workshop on Security & Trust for Applications in Virtualised Environments (STAVE 2011), pp. 190-197, Springer, Loutraki, Greece, 2011.
 • Tsohou A., Kokolakis S., Lambrinoudakis C., Gritzalis S., “Unifying ISO Security Standards Practices into a Single Security Framework”, Proceedings of the 12th Annual IFIP Workshop on Information Security Management (South African Information Security Multi-Conference), pp. 188-203, Port Elizabeth, South Africa, May 2010.
 • Drogkaris P., Gritzalis S., Lambrinoudakis C., “Transforming the Greek e-Government Environment towards the e-Gov 2.0 Era”, Proceedings of the EGOVIS’10 International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, K. N. Andersedn, et al. (Eds.), pp. 142-149, Springer LNCS 6267, Bilbao, Spain, September 2010.
 • Vrakas Ν., Geneiatakis D., Lambrinoudakis C., “A Call Conference Room Interception Attack and its Detection”, Proceedings of the 7th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business (TrustBus’10), 38-44, Springer LNCS 6264, Bilbao, Spain, September 2010.
 • Vrakas Ν., Kalloniatis C., Tsohou A., Lambrinoudakis C., “Privacy Requirements Engineering for Trustworthy e-government Services”, Proceedings of the 3rd International Conference on Trust and Trustworthy Computing (TRUST’10), 298-307, Springer LNCS 6101, Berlin, Germany, June 2010.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Pitropakis N., Katsikas S., Lambrinoudakis C., “Cloud Security, Privacy and Trust Baselines”, in the book Cloud Computing Security, Foundations and Challenges, John R. Vacca (Ed.), pp. 45-59, CRC Press – Taylor and Francis, 2017.
 • Vrakas N., Fotiadis G., Lambrinoudakis C., “Key Management Techniques”, in the book Contemporary Cryptography: Theory and Applications, Burmester M. et. al. (Eds.), pp. 541-598, Papasotiriou, Greece, 2011 (in Greek).
 • Yannakopoulos A., Xanthopoulos S., Lambrinoudakis C., Gritzalis S., Katsikas S., “Privacy Protection Economics”, in the book Privacy Protection in Information and Communication Technologies: Technical and Legal Issues, Lambrinoudakis  C. et.al. (Eds.), pp. 447-467, Papasotiriou, Greece, 2010 (in Greek).
 • Lambrinoudakis C., Gritzalis S., Katsikas S., “A Review of Privacy Enhancing Technologies for the Internet”, in the book Privacy Protection in Information and Communication Technologies: Technical and Legal Issues, Lambrinoudakis  C. et.al. (Eds.), pp. 3-48, Papasotiriou, Greece, 2010 (in Greek).

IV) ΒΙΒΛΙΑ

 • Katsikas S., Gritzalis S., Lambrinoudakis C., (Eds.), “Information and Systems Security in the Cyberspace”, 2021, New Technologies Pubs (in Greek)
 • Lambrinoudakis C., Mitrou L., Gritzalis S., Katsikas S., (Eds.), Privacy Protection in Information and Communication Technologies: Technical and Legal Issues, Papasotiriou, Athens, Greece, 2010 (in Greek).

Συγγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Έξυπνη κάρτα φοιτητή
  Θα εκπονηθεί μελέτη για τη χρήση της έξυπνης κάρτας σαν «κάρτα φοιτητή» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (π.χ. εκπαιδευτικά δεδομένα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, βιβλιοθήκη κ.λ.π.). Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν για τον επακριβή προσδιορισμό και κωδικοποίηση των πληροφοριών που πρέπει να αποθηκεύονται στην κάρτα καθώς και τον λεπτομερή τρόπο δόμησης της μνήμης της κάρτας, με στόχο την επίτευξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας. Τέλος θα αναπτυχθεί πιλοτική εφαρμογή με συγκεκριμένο τύπο έξυπνης κάρτας με στόχο την επίδειξη της λειτουργικότητας. Στην εργασία αυτή οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να καταγράψουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς για την υλοποίηση «Ηλεκτρονικών Υπογραφών». Στη συνέχεια θα πρέπει να διερευνηθούν οι τρόποι υλοποίησης των αξιοποιώντας τις έξυπνες κάρτες. Ο στόχος είναι τόσο η διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (προστασία από την μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των πληροφοριών), όσο και η δυνατότητα ασφαλούς αναγνώρισης – αυθεντικοποίησης του αποστολέα.
 • Web authentication
  Είναι πλέον πολλές οι εφαρμογές διαδικτύου που απαιτούν «δυνατή» αυθεντικοποίηση. Παραδείγματα είναι οι εφαρμογές web-banking, διάφορες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.λ.π. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα μελετηθούν οι υπάρχοντες τρόποι αυθεντικοποίησης και θα καταγραφούν οι όποιες αδυναμίες προβλήματα. Επίσης θα επιχειρηθεί έλεγχος συμβατότητας με το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η λύση των ψηφιακών πιστοποιητικών για αυθεντικοποίηση, όπου αυτό απαιτείται, σε συνδυασμό με μηχανισμούς single-sign on καθώς και δυνατότητες υποστήριξης ομόσπονδων ταυτοτήτων.
 • Εργαλείο υλοποίησης επιθέσεων σε SIP
  Οι διαχειριστές και σχεδιαστές των διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεφωνίας έχουν ανάγκη από εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο (όσο αυτό είναι δυνατόν) του επιπέδου ασφάλειας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πολλά από τα προβλήματα ασφάλειας που εντοπίζονται στη διαδικτυακή τηλεφωνία οφείλονται στις ευπάθειες που παρουσιάζουν τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας και τις οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι επιτιθέμενοι. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου για τον έλεγχο της ρωμαλεότητας των διαδικτυακών εξυπηρετητών τηλεφωνίας που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο σηματοδοσίας SIP. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί εργαλείο που θα υλοποιεί συγκεκριμένες επιθέσεις και θα επεξεργάζεται τις αποκρίσεις των εξυπηρετητών ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί η κατάσταση του εξυπηρετητή κάθε χρονική στιγμή. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης προκαθορισμένων σεναρίων άλλα και η ενσωμάτωση νέων μέσω κατάλληλης διεπαφής. Το πρωτόκολλο σηματοδοσίας το οποίο θα αξιοποιηθεί θα είναι το Session Initiation Protocol (SIP).
 • Ιδιωτικότητα σε δικτυακή τηλεφωνία
  Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της διαδικτυακής τηλεφωνίας είναι το γεγονός ότι η ταυτότητα των συνομιλούντων δεν είναι εύκολο να προστατευθεί, κάτι που εμφανέστατα παραβιάζει την ιδιωτικότητα τους. Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να προταθούν κατάλληλοι μηχανισμοί για την προστασία της ιδιωτικότητας των συνομιλούντων μερών λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δεν πρέπει να αναιρέσουν τις όποιες διαδικασίες αυθεντικοποίησης των μηνυμάτων του πρωτοκόλλου σηματοδοσίας και επίσης ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την ορθότητα και εγκυρότητα των μηχανισμών χρέωσης (billing). Τουλάχιστον ένας από τους προτεινόμενους μηχανισμούς διασφάλισης της ιδιωτικότητας θα πρέπει να υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του.
 • Αδυναμίες χρέωσης δικτυακής τηλεφωνίας
  Όπως ακριβώς συμβαίνει στην συμβατική τηλεφωνία, έτσι και στη διαδικτυακή, ένας από τους στόχους των επιτιθέμενων είναι το σύστημα χρέωσης και συγκεκριμένα η αποφυγή ή παραποίηση των χρεώσεων. Ο στόχος της πτυχιακής αυτής είναι να εντοπίσει τις όποιες αδυναμίες του μηχανισμού χρέωσης και να τις αντιμετωπίσει μέσω συγκεκριμένων τεχνικών λύσεων που θα προταθούν. Τουλάχιστον ένας από τους προτεινόμενους μηχανισμούς θα πρέπει να υλοποιηθεί και να αξιολογηθεί ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του.