Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών (ακαδημαϊκό έτος 2022-23)

Ανακοίνωση για ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέων 2022

Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Ανακοίνωση για δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας πρωτοετών φοιτητών 2022-23

Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών που ανήκουν στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

Καλωσόρισμα πρωτοετών και οδηγίες μετά την εγγραφή

Σύντομος Οδηγός για τους πρωτοετείς φοιτητές 2022-23

Ανακοίνωση για την εγγραφή αθλητών