Ανακοίνωση για τη σίτιση φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1) Μέχρι 08/11/2021 οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση έγκριση, προσωρινή έγκριση ή οριστικοποιημένο από φοιτητή μπορούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου με επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας (βεβαίωση σπουδών για πρωτοετείς) και screenshot που θα αποδεικνύει την κατάσταση της αίτησής τους.

2) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση επανυποβολή, με δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα ορθά δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους έως 05/11/2021 για να μπορούν να σιτίζονταισύμφωνα με την παράγραφο 1.

3) Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι αιτήσεις βρίσκονται σε κατάσταση πρόχειρο, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους έως 05/11/2021 για να μπορούν να σιτίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4) Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση, καλούται να υποβάλουν σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

02/11/2021_Σίτιση φοιτητών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αιτήσεις από 2 έως  5 Νοεμβρίου 2021

Ανακοίνωση

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για σίτιση

Υπόδειγμα 1  Υπόδειγμα 2  Υπόδειγμα 3

Εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση  

https://www.unipi.gr/unipi/el/ppf-foithtikh-merimna/ppf-sitish.html