Βάση Εισαγωγής Τμήματος

Η βάση εισαγωγής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ανέβηκε στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021 κατά 493 μόρια ακολουθώντας την σταθερή ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων.