Βάση Εισαγωγής Τμήματος

Η βάση εισαγωγής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ανέβηκε στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 κατά 533 μόρια ακολουθώντας την σταθερή ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων.