Πούπουζα Κατερίνα

Ε-mail kpoupou@unipi.gr
Γραφείο 503 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος)
Τηλέφωνο 210 4142752