Γκότσης Αντώνης

Ο Αντώνης Γρ. Γκότσης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Ιούλιο του 2002. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Φ. Κωνσταντίνου. Η διατριβή του αφορούσε στην μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης πόρων σε δίκτυα ραδιο-πρόσβασης πέραν της 3ης και 4ης γενιάς (LTE), υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ-2003, και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010. Κατά το ίδιο διάστημα εργάστηκε ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων σε έργα του Εργαστηρίου στα πλαίσια συνεργασίας με τη βιομηχανία. Από τον Ιανουάριο του 2012, είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συμμετείχε στο ευρωπαϊκό συνεργατικό ερευνητικό έργο “EXALTED: Expanding LTE for Devices”, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου ICT-FP7. Από τον Σεπτέμβριο του 2012, εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο εθνικό ερευνητικό έργο ART-COMP, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης μεταδιδακτόρων ερευνητών και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ. Διαθέτει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη συστημάτων κινητών επικοινωνιών πέραν της 4ης γενιάς (5G), επικεντρώνοντας στην πρόταση προηγμένων τεχνικών του φυσικού στρώματος και του στρώματος πρόσβασης στο μέσο. Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση τεχνικών βελτιστοποίησης για την αποδοτική διαχείριση της παρεμβολής σε μελλοντικά πυκνά δομημένα ραδιο-συστήματα. Ο Α. Γκότσης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.
Προφίλ στο Google Scholar: http://scholar.google.gr/citations?user=MsMbxscAAAAJ&hl=el&oi=ao