Ελένη-Λασκαρίνα Μακρή

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ε-mail elmak@unipi.gr
Γραφείο 504 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος)
Τηλέφωνο 210 4142745