Δημήτριος Γκότζος

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Ε-mail dgkotzos@unipi.gr
Γραφείο 203 (Κτίριο της οδού Ανδρούτσου 150, 2ος όροφος)
Τηλέφωνο