Χρήστος Μανουσόπουλος

Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ε-mail cman@unipi.gr
Γραφείο 207 (Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου, 2ος όροφος)
Τηλέφωνο 210 4142125