Απόστολος Μηλιώνης

Γραφείο 201 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142762
Email meliones@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Τρίτη 11:00-13:00 και Τετάρτη 15:00-16:00
Ανακοίνωση Το μάθημα "Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων" του 7ου εξαμήνου του κ. Μηλιώνη προσφέρεται το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με το πρόγραμμα "Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"
Διδασκαλία Λογική και Λογικός Προγραμματισμός — 1ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών — 2o εξάμηνο
Ενσωματωμένα Συστήματα — 8ο εξάμηνο
Κατανεμημένα Συστήματα — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Απόστολος Μηλιώνης είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1994) και Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1999). Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία σε θέσεις Υπεύθυνου R&D και Τεχνικού Διευθυντή Συστημάτων Δικτύων, ενώ έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ. Διαθέτει ευρύτατη πείρα τεχνικής συμμετοχής, σχεδίασης, διοίκησης και υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος των έργων ESA SATWAYS, HTCI Α/2, ΜΙΚΡΟ2-16/Εν-IV, ESPRIT EROPPA και ΙΝΝΟ-ΤΤΝ, ΠΑΒΕ MediaGate και πλήθους έργων ΓΓΕΤ, καθώς και μέλος του Project Coordination Committee και υπεύθυνος φορέα των έργων ICT-FET ATRACO, CELTIC IMPULSE/GENIO, Eurostars Z-Phone/NetHomEra, ENIAC END, AAL PeerAssist, Tender III/98/028 Tetramed κ.λπ. Έχει διατελέσει ως αξιολογητής της ΓΓΕΤ για ερευνητικά προγράμματα του ΕΠΑΝ και Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Την τρέχουσα περίοδο διατελεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου Τ1ΕΔΚ-593 ΜΑΝΤΟ που χρηματοδοτείται από την εθνική δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους για μη βλέποντες με χρήση smartphone, καθώς επίσης και του συγγραφικού έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ 556 “Ενσωματωμένα Συστήματα”. Διαθέτει περισσότερες από 90 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε ζητήματα σχετικά με αρχιτεκτονικές και εφαρμογές κατανεμημένων υπολογιστικών και συνεργατικών συστημάτων, ενσωματωμένα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ευφυή και διεισδυτικά συστήματα, υποστηρικτικές τεχνολογίες, δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες, συστήματα πραγματικού χρόνου και βιομηχανικές εφαρμογές HPCN. Επίσης, έχει αναπτύξει το λογισμικό ενός οδηγού συσκευής ATM για την αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών PowerQUICC-II, ο οποίος έχει τύχει ευρύτατης διεθνούς εφαρμογής. Έχει λάβει υποτροφίες του ΙΚΥ επανειλημμένα για την πρώτη και δεύτερη θέση στο έτος του στο ΤΜΗΥ&Π και του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο των Κατανεμημένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ενώ διδάσκει στο ΠΠΣ και το ΠΜΣ του Τμήματος από το 2005.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

I) ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Theodorou, P., Tsiligkos, K., Meliones, A., Challenges in Acceptance of Smartphone-Based Assistive Technologies – Extending the UTAUT Model for People with Visual Impairments, Journal of Visual Impairement and Blindness, 118(1), March 2024, American Foundation for the Blind, Sage Journals, DOI: 10.1177/0145482X241231990.
 • P. Theodorou, K. Tsiligkos, A. Meliones, Multi-Sensor Data Fusion Solutions for Blind and Visually Impaired: Research and Commercial Navigation Applications for Indoor and Outdoor Spaces, Sensors, 2023, Volume 23, Issue 12, 5411, doi: 10.3390/s23125411.
 • N. Stavrou, J. Morelos, D. di Francesco, A. Meliones, P. Progias, D. Duncan, Development, Verification and Certification of a Digital Twin for a Voyage Data Recorder, Data-Centric Engineering, accepted for publication DCE-2023-0005, Cambridge University Press.
 • P. Theodorou, K. Tsiligkos, A. Meliones, C. Filios, A Training Smartphone Application for the Simulation of Outdoor Pedestrian Navigation for People with Blindness: Usabillity, UX Evaluation, Sentiment Analysis, Sensors 2023, 23(1), 367; https://doi.org/10.3390/s23010367.
 • Theodorou, P., Tsiligkos, K., Meliones, A., & Tsigris, A. An extended usability and UX evaluation of a mobile application for the navigation of individuals with blindness and visual impairments indoors: An evaluation approach combined with training sessions. British Journal of Visual Impairment, pp. 1-38, October 2022, https://doi.org/10.1177/02646196221131739.
 • Τheodorou, P.; Tsiligkos, K.; Meliones, A.; Filios, C. An Extended Usability and UX Evaluation of a Mobile Application for the Navigation of Individuals with Blindness and Visual Impairments OutdoorsAn Evaluation Framework Based on Training. Sensors, 22, 4538, June 2022, https://doi.org/10.3390/s22124538.
 • P. Theodorou, A. Meliones, C. Filios, Smart traffic lights for people with visual impairments: A literature overview and a proposed implementation. British Journal of Visual Impairment, pp. 1 29, June 2022, Sage Journals, https://doi.org/10.1177/02646196221099154.
 • P. Theodorou and A. Meliones, Gaining insight for the design, development, deployment and distribution of assistive navigation systems for blind and visually impaired people through a detailed user requirements elicitation. Universal Access in the Information Society, Springer, June 2022, https://doi.org/10.1007/s10209022008859.
 • A. Meliones, C. Filios, J. Llorente, Reliable Ultrasonic Obstacle Recognition for Outdoor Blind Navigation. Technologies, 10, 54, April 2022, MDPI, https://doi.org/10.3390/technologies10030054 (Editor’s Choice Paper, Candidate for Technologies 2024 Best Paper Award).
 • A. Meliones and D. Pappas, ‘Data Fusion and Tracking in a Simulated Multiradar Air Command and Control System’, Journal of Sensing and Imaging, 21(44), August 2020, Springer, DOI: 10.1007/s11220-020-00303-5.
 • A. Tsigris and A. Meliones, ‘Highly Accurate Step Length and Walking Distance Estimation using Smartphones’, IEEE Sensors (under review).
 • A. Tsigris and A. Meliones, ‘Highly Accurate Step Detection Algorithm at Various Walking Speeds using Smartphones’, IEEE Sensors (under review Sensors-34354-2020).
 • A. Meliones and N. Stavrou, ‘AITHALES Autonomous M2M Satellite Tracking Embedded System Harvesting Ambient Energy: Land and Sea Applications’, IEEE Transactions on Industrial Informatics (under review).
 • G. Makrides and A. Meliones (corr.), ‘Automated Stock Price Motion Prediction Using Technical Analysis Datasets and Machine Learning’ (under review).
 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘Towards a Training Framework for Improved Assistive Mobile App Acceptance and Use Rates by Blind and Visually Impaired People’, Education Sciences, MDPI, 2020, 10, 58, March 2020, doi:10.3390/educsci10030058.
 • A. Meliones, E. Touloupis, J. Perello, Embedded Parallelism Enabling Ultralow-Power Zigbee Voice Communications, Journal of Computer Networks and Communications, Hindawi, 14p., Feb 2019, https://doi.org/10.1155/2019/6595282.
 • A. Meliones and D. Sampson, «Blind MuseumTourer: A System for Self-Guided Tours in Museums and Blind Indoor Navigation», Technologies, 2018, 6(4), MDPI, doi:10.3390/technologies6010004
 • S. Apostolacos, A. Meliones (corr.), S. Badessi, G. Stassinopoulos, “Adaptation of the E-model for satellite internet protocol radio calls in Air Traffic Control”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 50(1), January 2015.
 • A. Meliones, S. Apostolacos, A. Nouvaki, «A Web-based Three-Tier Control and Monitoring Application for Integrated Facility Management of Photovoltaic Systems», Applied Computing and Informatics, Elsevier, 2014, 10(1-2), 14–37.
 • E. Touloupis, A. Meliones (corr.), S. Apostolacos, «Speech Codecs for High Quality Voice-over-ZigBee Applications: Evaluation and Implementation Challenges», IEEE Communications Magazine, 50(4): 122-128, April 2012.
 • H. Hangras, C. Wagner, A. Kameas, C. Goumopoulos, A. Meliones (corr.), L. Seremeti, Y. Bellik, G. Pruvost, T. Heinroth, W. Minker, «Symbiotic Ecologies in Next Generation Ambient Intelligent Environments», International Journal of Next Generation Computing, March 2012, pp. 52-86.
 • S. Apostolakos, A. Meliones (corr.), G. Lykakis, E. Touloupis, V. Vlagoulis, «Design, Implementation and Validation of an Open Source IP-PBX/VoIP Gateway Multi-Core SoC», International Journal of Parallel Programming, Springer, 38(3-4): 288-302, June 2010.
 • S. Spanos, A. Meliones (corr.), G. Stassinopoulos, ‘The Internals of Advanced Interrupt Handling Techniques: Performance Optimization of an Embedded Linux Network Interface’, Computer Communications, Elsevier, 31(14): 3460-3468, September 2008.
 • S. Apostolacos, M. Manoussos, A. Meliones (corr.), D. Kavadas, G. Lykakis, M. Kardaris, K. Simaiakis, ‘Design and Implementation of a Solution for the Provisioning of Converged Remote Tower and Facility Management Services over Satellite IP for Greek Heliports’, IEEE Communications Magazine, 46(8),  August 2008.
 • V. Lawrence, N. Zervos, T. Zahariadis, A. Meliones, ‘Digital Gateways for Multimedia Home Networks’, Telecommunication Systems (TELS), Kluwer Academic Publishers, 23(3/4):335-349, July/August 2003.
 • A. Meliones, Α. Karidis, ‘Distributed High-End Audio-Visual Content Creation: An Experience Report’, Computer Supported Cooperative Work (CSCW), Kluwer Academic Publishers, 10(3/4):373-386, January 2001.
 • Y. Manolessos, G. Prezerakos, A. Meliones, M. Theologou, ‘A TQM-based Approach to QoS Management’, Journal of Network and Systems Management (JNSM), Kluwer Academic/Plenum Publishers, 8(2):191-218, June 2000.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, P. Tsagronis, A. Emmen, I. Barosan, I. ‘A Metacomputing Environment for Demanding Applications: Design, Implementation, Experiments and Business Benefit’, Future Generation Computer Systems (FGCS), Elsevier, Special Issue on Metacomputing, 15(5/6):787-806, October 1999.
 • G. Efthivoulidis, E. Verentziotis, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, A. Kontizas, G. Deconinck, V. De Florio, V. ‘Fault-Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, IEEE Micro, 18(5):42-52, Sep./Oct. 1998.

II) ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • P. Theodorou, K. Tsiligkos, A. Meliones, A. Tsigris; Usability and UX evaluation of an indoor blind navigation Android application, In Proceedings of the 2023 International Mobility Conference (IMC18), Poland, Warsaw, May 22-26, 2023.
 • A. Meliones, G. Lami, A. Stouri, G. Mila, “The Talking Books Web Library of the Lighthouse for the Blind of Greece”, In Proceedings of the 2022 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, Corfu, June 29-July 1, 2022, pp. 273–276, https://doi.org/10.1145/3529190.3529205.
 • A. Meliones and S. Maidonis, ‘DALÍ: A Digital Assistant for the Elderly and Visually Impaired using Alexa Speech Interaction and TV Display’, In Proceedings of the 2020 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments’, June 30-July 3, 2020, Corfu, Greece.
 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘User Requirements Analysis for the Development of Assistive Navigation Mobile Apps for Blind and Visually Impaired People’, International Conference on Computers and Accessibility (ICCA 2019), Austria, December 26-27, 2019 (Best Presentation Award), published in International Journal of Computer and Information Engineering, Vol. 14, No. 1, 2020, World Academy of Science, Engineering and Technology.
 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘Developing Apps for People with Sensory Disabilities and the Implications for Technology Acceptance Models’, 2019 Cyprus International Conference on Education Research, June 13-15, 2019, published in Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, Vol. 9, No. 2, 33-40, Oct. 2019.
 • A. Meliones and C. Duta, «SeeSpeech: An Android Application for the Hearing Impaired», In Proceedings of the 2019 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, 7 p., June 5-7, Rhodes, Greece.
 • A. Meliones and J. L. Llorente, «Study and Development of a Sonar Obstacle Recognition Algorithm for Outdoor Blind Navigation», In Proceedings of the 2019 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, 9 p., June 5-7, Rhodes, Greece.
 • A. Meliones and I. Plas, «Developing Video Games with Elementary Adaptive Artificial Intelligence in Unity: An Intelligent Systems Approach», In Proceedings of the 2017 IEEE Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2017), 7-8 September 2017, London, UK.
 • A. Meliones and D. Sampson, «Indoor Blind Navigator: A Use Case for Self-Guided Tours in Museums», In Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017), June 21-23, Rhodes, Greece.
 • A. Meliones, N. Stavrou, I. Papaefthymiou, AITHALES: Autonomous M2M Satellite Tracking Embedded System Harvesting Ambient Energy, In Proceedings of the 42nd Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, October 24-27, 2016, Florence, Italy.
 • Α. Meliones, C. Filios, BlindHelper: A Pedestrian Navigation System for Blinds and Visually Impaired, In Proceedings of the 9th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, June 29-July 1, 2016, Corfu, Greece (Best Innovation Paper Award).
 • A. Meliones, C. Filios, “A Low-End Versatile Networked Microcontroller Embedded System for Field Control Applications”, In Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN2015), July 2015, Cambridge, UK.
 • A. Meliones, S. Kokkovos, “Privacy-Preserving Intelligent Networked Video Surveillance for Patient Monitoring and Alarm Detection”, In Proceedings of the 8th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, July 2015, Corfu.
 • A. Meliones, E. Touloupis, J. Perello, A. Serrat, Z-Phone: Design and Implementation of Embedded Voice over Zigbee Applications, In Proceedings of the 19th IEEE International Symposium on Computers and Communications (ISCC 2014), June 23-26, 2014, Madeira, Portugal.
 • K. Tsiligkos and A. Meliones (corr.), On Formulating Optimized Storage and Memory Space Specifications for Network Embedded Systems, In Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Embedded Software and Systems, August 20-22, 2014, Paris.
 • P. Morakos and A. Meliones (corr.), Design and Implementation of a Cloud SaaS Framework for Multi-Tenant Applications, In Proceedings of the 5th IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, July 7-9, 2014, Chania, Crete, Greece.
 • Α. Meliones and D. Giannakis, Visual Programming of an Interactive Smart Home Application using LabVIEW, In Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN2013), July 29-31, 2013, Bochum, Germany.
 • A. Meliones and A. Nouvaki, «A Web-based Service Backend for Control and Monitoring of Solar Parks», In Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN2012), July 27-29, 2012, Beijing, China.
 • E. Touloupis, A. Meliones (corr.), S. Apostolacos, «Implementation and Evaluation of a Voice Codec for Zigbee», In Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’2011), June 28-July 1, 2011, Kerkyra (Corfu), Greece.
 • A. Meliones, I. Liverezas, D. Economou, «Network Adaptation in Intelligent Environments», In Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Environments (IEʼ10), 19-21 July 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • A. Meliones, “A Comprehensive Development Guide for Network Embedded Systems”, In Proceedings of the 8th IEEE Workshop on Intelligent Solutions in Embedded Systems (WISES 2010), 8-9 July 2010, Heraklion, Crete, Greece.
 • D. J. Casado Ochoa, A. Meliones (corr.), E. Touloupis, “Quality Study of Speex Audio Codecs and Application to Voice-over-Zigbee”, 1st International Conference for Undergraduate and Postgraduate Students in Computer Engineering, Informatics, related Technologies and Applications (EUREKA!2010), Rion, Patras, Greece, October 14-15, 2010.
 • Y. Bellik, A. Kameas, C. Goumopoulos, H. Hagras, T. Heinroth, G. Pruvost, A. Meliones, D. Economou, W. Minker and M. Gardner, “Multidimensional Pervasive Adaptation into Ambient Intelligent Environments”, In Proceedings of the 8th International Conference on Pervasive Intelligence and Computing (PICom 2009), Chengdu, China, December 2009.
 • A. Kameas, H. Hagras, C. Goumopoulos, T. Heinroth, A. Meliones, M. Gardner, D. Economou, G. Pruvost, Y. Bellik and W. Minker, “A Pervasive System Architecture that supports Adaptation using Agents and Ontologies”, In Proceedings of the 10th  International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms and Networks (I-SPAN 2009), Kao-Hsiung, Taiwan, December 2009.
 • N. Papadopoulos, A. Meliones (corr.), D. Economou, I. Karras, I.Liverezas, “A Connected Home Platform and Development Framework for Smart Home Control Applications”, In Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN09), June 24-26, 2009, Cardiff UK.
 • S. Apostolacos, G. Lykakis, A. Meliones (corr.), V. Vlagoulis, E. Touloupis, G. Konstantoulakis, ‘Design, Implementation and Validation of an Open Source IP-PBX/VoIP Gateway SoC’, In Proceedings of the 22nd International Conference on VLSI Design held jointly with the 7th International Conference on Embedded Systems, January 5-9, 2009, New Delhi, India, pp. 261-266 (Candidate for Best Paper Award).
 • A. Meliones, D. Economou, I. Grammatikakis, A. Kameas, C. Goumopoulos, ‘A Context Aware Connected Home Platform for Pervasive Applications’, In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2008), IEEE Computer Society, Venice, Italy, Oct. 20-24, 2008.
 • C. Goumopoulos, A. Kameas, H. Hagras, V. Callaghan, M. Gardner, W. Minker, M. Weber, Y. Bellik, A. Meliones, “ATRACO: Adaptive and Trusted Ambient Ecologies”, In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2008), IEEE Computer Society, Venice, Italy, Oct. 20-24, 2008.
 • S. Apostolacos, A. Meliones, “SatWays – Satellite Integrated Facility Management and Radio over IP Gateway”, European Space Agency (ESA) Telecom Start-up Projects Initiative – Presentation Days, Oct 16-17, 2008, ESA/ESTEC, Noordwijk, NL.
 • A. Meliones, A. Kameas, D. Economou, C. Goumopoulos, “Using the Connected Home Platform to support user tasks as orchestrations of smart objects services”, In Proceedings of ACM UbiComp 2008, 2nd International Workshop on Design and Integration Principles for Smart Objects, 21-24 Sept, 2008, Seoul, South Korea.
 • S. Apostolacos, A. Meliones (corr.), M. Manoussos, D. Kavadas, G. Lykakis, K. Simaiakis, M. Kardaris, ‘A Satellite Virtual Tower and Facility Management Application for Heliports’, In Proceedings of the 2008 International Conference on Space Applications (SPACEAPPLI’08), Toulouse, France, April 22-25, 2008.
 • G. Thanos, A. Meliones (corr.), M. Marinidou, E. De la Fuente, G. Konstantoulakis, ‘A 3GPP-SIP Media Gateway for the IP Multimedia Subsystem’, In Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2007), Split-Dubrovnic, Croatia, Sept. 27-29, 2007.
 • A. Meliones and S. Spanos, ‘Performance Analysis of Embedded Linux ATM for the MPC8260 and Derivatives’, In Proceedings of the 11th IEEE Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC’06), IEEE Computer Society, Sardinia, Italy, [101-108] June 26-29, 2006.
 • A. Meliones, ‘Engineering of Embedded Linux ATM for the MPC8260 and Derivatives’, 9th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, July 14-16, 2005, published in WSEAS Transactions on Communications, 4(8):672-679, August 2005.
 • A. Meliones, ‘Engineering of ATM TDM Access Applications for Linux MPC8260 Integrated Access Devices’, 9th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, July 14-16, 2005, published in WSEAS Transactions on Communications, 4(8):709-716, August 2005.
 • A. Meliones, S. Spanos, N. Zervos, ‘Linux ATM Interface for PowerPC-based Network Embedded Systems’, 8th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, July 12-15, 2004, published in WSEAS Transactions on Communications, 3(2):615-621, April 2004.
 • A. Karidis, A. Meliones (corr.), G. Stassinopoulos, ‘Efficient Integrated Collaborative Production of High-End Audio-Visual Content’, In Proceedings of the 4th IEEE International Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC’99), IEEE Computer Society, Sharm El-Seikh, Red Sea, Egypt, [294-300] July 4-8, 1999.
 • A. Karidis, A. Meliones (corr.) ‘DAVID-E: A Collaborative Working Paradigm for Distributed High-End Audio-Visual Content Creation’, In Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (IEEE ICMCS’99), IEEE Computer Society Florence, Italy, [Vol. 2, 328-332] June 7-11, 1999.
 • A. Meliones, D. Baltas, P. Kammenos, K. Spinnler, A. Kuleschow, G. Vardangalos, P. Lambadaris, ‘A Distributed Vision Network for Industrial Packaging Inspection’, In Proceedings of the 7th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’99), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1593, Springer, Amsterdam, [1303-1307] 12-14 April 1999.
 • A. Meliones, E. Verentziotis, T. Varvarigou, G. Efthivoulidis, A. Kontizas, ‘Synchronous and Asynchronous Fault-Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, In Proceedings of the 1998 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA’98), CSREA Press, ISBN 1-892512-05-x, Las Vegas, Nevada, USA, [Vol. 2, 666-673] July 13-16, 1998.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, ‘A Metacomputing Environment for Demanding Applications: Design, Implementation, Experiments and Business Benefit’, In Proceedings of the 3rd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’98), IEEE Computer Society, Athens, Greece, [564-570] June 29-July 2, 1998.
 • E. Verentziotis, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, G. Efthivoulidis, A. Kontizas, ‘Fault-Tolerant Communication Tools in Embedded Supercomputing’, In Digest of Abstracts of the 28th Annual International Symposium on Fault-Tolerant Computing (FTCS-28), IEEE Computer Society, Munich, Germany, [39-40] June 23-25, 1998.
 • A. Meliones, E. Verentziotis, T. Varvarigou, G. Efthivoulidis, A. Kontizas, ‘A New Framework for Fault-Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, In Proceedings of the 1998 IEEE Workshop on Embedded Fault-Tolerant Systems (EFTS’98), Boston, Massachussets, USA, [100-105] May 22-23, 1998.
 • G. Efthivoulidis, A. Kontizas, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, E. Verentziotis, G. Deconinck, ‘Synchronous and Asynchronous Fault Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, In Proceedings of the 10th International Conference on Parallel CFD Developments and Applications of Parallel Technology, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, May 11-14, 1998.
 • A. Meliones, I. Barosan, T. Varvarigou, ‘Efficient Distributed Execution of Computationally Intensive Tasks’, In Proceedings of the 6th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’98), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1401, Amsterdam, [262-273] 21-23 April 1998.
 • A. Meliones, A. Karidis, S. Perrakis, V. Siganos, C. Skelton, ‘Distributed Audio-Visual Content Development’, In Proceedings of the 6th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’98), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1401, Amsterdam, [74-85] 21-23 April 1998.
 • A. Meliones, I. Barosan, T. Varvarigou, A. Kontizas, ‘An Embedded Distributed Architecture for Efficient Execution of Computationally Intensive Jobs’, In Proceedings of the 16th IASTED International Conference Applied Informatics, ACTA Press, Anaheim, USA, Garmisch-Partenkirchen, Germany, [276-280] February 23-25, 1998.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, E. Protonotarios, E. ‘Rendering Post Production Applications in Distributed Environments’, In Proceedings of the 2nd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’97), IEEE Computer Society, Alexandria, Egypt, [302-310] July 1-3, 1997.
 • A. Meliones, Y. Manolessos, A. Dede, ‘Reference Point Modelling Concepts in Service Deployment’ In poster paper proceedings of the 4th International Conference on Intelligence in Services and Networks (IS&N’97), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1238, Springer, Como, Italy, May 27-29, 1997.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, E. Protonotarios, ‘Remote Operations on Post Production Applications’, In Proceedings of the 5th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’97), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1225, Springer, Vienna, Austria, [994-996] 28-30 April 1997.

III) ΒΙΒΛΙΑ

 • Α. Μηλιώνης, “Ενσωματωμένα Συστήματα: Υλοποίηση για Δίκτυα και Εφαρμογές στο Linux”, 730 σελ., Εκδόσεις Κάλλιπος, 2024.
 • Β.-Α. Αποστολόπουλος, Α. Μηλιώνης, “Πρωτόκολλα Δρομολόγησης: Προβλήματα και Μέθοδοι Αντιμετώπισης”, 288 σελ., Εκδόσεις Τζιόλα, 2014, ISBN 978-960-418-389-0.
 • Σ. Αποστολάκος, Α. Μηλιώνης: “Δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες IP στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας: Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, 310 σελ., Αυτοέκδοση.
 • A. Meliones, I. Liverezas, D. Economou, «Adaptive Networking», in Book titled «Next Generation Intelligent Environments: Ambient Adaptive Systems», Springer, Sept. 2011, ISBN 978-1-4614-1298-4, pp. 56-103 (the book consists of eight chapters each covering a detailed look on a specific scientific area within the field of Intelligent Environments).
 • A. Meliones, I. Liverezas, D. Economou, «Adaptive Networking», in Book titled «Next Generation Intelligent Environments: Ambient Adaptive Systems», Second Edition Springer, 2016, ISBN 978-3-3192-3452-6. The previous book has been updated with follow-up work emerging from ATRACO. Chapter authors comment on their work on ATRACO with final remarks as viewed in retrospective.
 • A. Μηλιώνης, “Λογική και Λογικός Προγραμματισμός – Αναλυτική Προσέγγιση στην Επίλυση Προβλημάτων”, Εκδόσεις DaVinci (υπό έκδοση).
 • Α. Μηλιώνης, “Προηγμένη Μεταϋπολογιστική Αρχιτεκτονική για Δίκτυα Υπερεπεξεργασίας και Εφαρμογές“, 218 σελ, Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Πληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιούνιος 1999, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/11774.
 • Α. Μηλιώνης, Χ. Πεντερίδης, ‘Προβλήματα Δρομολόγησης Εξωτερικών Πρωτοκόλλων και η Αντιμετώπισή τους: Η Περίπτωση του BGP’ (υπό έκδοση).
 • Α. Μηλιώνης, ‘Ενσωματωμένα Συστήματα‘, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008.

IV) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘Human-Machine Requirements Convergence for the Design of Assistive Navigation Software: The Case of Blind or Visually Impaired People’, (Editors: G. Tsihrintzis, M. Virvou, L. Tsoukalas, A. Esposito, L. Jain) Artificial Intelligence and Assistive Technologies (Selected Papers in Honor of Professor Nikolaos G. Bourbakis) , LEARNING AND ANALYTICS IN INTELLIGENT SYSTEMS series, Springer 2021, DOI: 10.1007/978-3-030-87132-1.
 • Α. Meliones and G. Makrides, ‘Automated Stock Price Motion Prediction Using Technical Analysis Datasets and Machine Learning’, (Editors: G. Tsihrintzis, D. Sotiropoulos, L. C. Jain) Machine Learning Paradigms: Advances in Data Analytics, Intelligent Systems Reference Library 149, Springer 2019, ISBN: 978-3319940298.
 • G. Efthivoulidis, E. Verentziotis, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, A. Kontizas, G. Deconinck, ‘Fault Tolerant Communication in Parallel High Performance Computing ‘, (Editors: Lin, C. A., Ecer, A., Periaux, J., Satofuka, N., Fox, P.) Parallel Computational Fluid Dynamics – Development and Applications of Parallel Technology, North-Holland, Elsevier Publishing Co., [405-414] ISBN: 0-444-82850-8, 1999.

V) ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

 • Κ. Φίλιος, Α. Μηλιώνης (corr.), ‘Μη συνδεδεμένος με τον Κεντρικό Ρυθμιστή Αισθητήρας Πεδίου για τη Διάσχιση Διαβάσεων με Φωτεινό Σηματοδότη από Μη Βλέποντες με χρήση Συσκευής Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου’, ΟΒΙ, Ημερομηνία Κατάθεσης: 15/9/2021, Αρ. υπόθεσης: 245-0004343847.
 • Κ. Φίλιος, Α. Μηλιώνης (corr.), ‘Μέθοδος Ιχνηλάτησης και Καθοδήγησης σε Πραγματικό Χρόνο και με Μεγάλη Ακρίβεια της Αυτόνομης Πλοήγησης Τυφλού σε Επιλεγμένο Προορισμό με χρήση Συσκευής Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου’, ΟΒΙ, Ημερομηνία Κατάθεσης: 15/9/2021, Αρ. υπόθεσης: 245-0004343863.
 • Α. Μηλιώνης, Ν. Νικολακόπουλος, Α. Τσιγκρής, Ο. Πόπιβτσακ, Γ. Γκοτσόπουλος, ‘Μέθοδος Δημιουργίας, Εισαγωγής και Διαχείρισης Χαρτογραφικών Δεδομένων Προσβασιμότητας Εφαρμογής Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου για την Αυτόνομη Πλοήγηση Τυφλού Εντός Πολυχώρων’, ΟΒΙ, Ημερομηνία Κατάθεσης: 19/9/2021, Αρ. υπόθεσης: 245-0004345533.

VI) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Α. Meliones, European Space Agency (ESA) Telecommunications & Integrated Applications webpage: ‘SATWAYS: Satellite Integrated Facility Management and Radio over IP Gateway’, European Space Agency, currently available at https://artes.esa.int/projects/satways.
 • A. Meliones, Innovative smartphone applications for autonomous blind outdoor and indoor navigation and self-guidance in Museums, MANTO Project Webpage, https://manto.ds.unipi.gr
 • A. Meliones, Talking Books Web Library of the Lighthouse for the Blind of Greece, currently available at https://ftebooks.gr

VIΙ) ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Α. Μηλιώνης, ΜΑΝΤΟ 2.0: Εφαρμογές Αυτόνομης Πλοήγησης για Τυφλούς σε Εξωτερικούς και Εσωτερικούς Χώρους, 1ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Startups-Unipi, Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 23 Οκτωβρίου 2023. Στην πρόταση startup BlindRouteVision απενεμήθη το 1ο Βραβείο του διαγωνισμού μεταξύ 20 προτάσεων startup και το Microsoft for Startups Founders Hub Prize.
 • Συμμετοχή και παρουσίαση του έργου Τ1ΕΔΚ-00593 ΜΑΝΤΟ «Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες» στην Βραδιά Ερευνητή Ε.Μ.Π. 2022, Κτίριο Αβέρωφ, Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων, 30 Σεπτ. 2022.
 • A. Μηλιώνης, Πρωτοποριακή αυτόνομη πλοήγηση στην πόλη με smartphone για μη βλέποντες, Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκδήλωσης Φάρου Τυφλών Ελλάδας για την παρουσίαση του έργου “ΜΑΝΤΟ: Καινοτόμες Εφαρμογές Αυτόνομης Πλοήγησης για Μη Βλέποντες” στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Λευκού Μπαστουνιού 2021, 18 Οκτ. 2021.
 • A. Τσιγκρής και A. Μηλιώνης, Αυτόνομη πλοήγηση και ξενάγηση στο Μουσείο Αφής με smartphone για μη βλέποντες, Πρόγραμμα Διαδικτυακής Εκδήλωσης Φάρου Τυφλών Ελλάδας για την παρουσίαση του έργου “ΜΑΝΤΟ: Καινοτόμες Εφαρμογές Αυτόνομης Πλοήγησης για Μη Βλέποντες” στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Λευκού Μπαστουνιού 2021, 18 Οκτ. 2021.
 • A. Μηλιώνης και Π. Θεοδώρου, Πρωτοποριακή αυτόνομη πλοήγηση στην πόλη και σε εσωτερικούς χώρους με smartphone για μη βλέποντες, 1η Επιστημονική Ημερίδα για την Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία σε Δημόσιους Χώρους και Χώρους Δημόσιας Χρήσης “ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ”, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 1 Δεκ. 2021.
 • “Audio Description in Athens: Making Locative Media in the Wild”, MSc seminar with Associate Professor & UH Manoa Faculty Senator Brett Oppegaard, School of Communications / College of Social Sciences, University of Hawaii at Manoa, University of Piraeus, May 29, 2018.
 • Υπεύθυνος και εισηγητής του Προγράμματος Κατάρτισης Α2: «Τεχνολογίες και Εξοπλισμός Πρόσβασης», διάρκειας 65 ωρών, στα πλαίσια του έργου ΓΓΕΤ ΝΕΤΝΕΤ: «Ανθρώπινο δίκτυο ερευνητικής και τεχνολογικής ενημέρωσης σε ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα». Περιλαμβάνει τις ενότητες: επεξεργαστές επικοινωνιών, εργαλεία ανάπτυξης, συνεπτυγμένες αρχιτεκτονικές υλικού, λογισμικό συστημάτων και διαδικασίες, ολοκληρωμένες εφαρμογές δικτυακών ενσωματωμένων συστημάτων, inAccess Networks AEBE, Σωρού 12, Μαρούσι 15125, 2008.
 • Demonstration of Intelligent Media Gateways, Έκθεση Καινοτόμων Προϊόντων στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (Διοργάνωση: Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Επιχειρηματική Λέσχη Αθηνών), Κέντρο Εκπαίδευσης Εθνικής Τράπεζας, Γλυφάδα, 16-24 Αυγ. 2004.
 • Δίκτυα Επικοινωνιών και Δυναμική Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, 1 Ιουνίου 2004.
 • Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Κατανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικό Όφελος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, 12 Φεβ. 2004.
 • Μηλιώνης Α., Δημητρέλος Δ. ‘Αγγειοκαρδιογραφία Πραγματικού Χρόνου σε 3 και 4 Διαστάσεις’, «ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η.», Τεχνικές Εκδόσεις Τροχός, Τεύχος 358: 54-59, Ιαν./Φεβ. 2003.
 • Presentation and Demonstration of the MediaGateTM E225 and D125 Intelligent Media Gateways for Business and Consumer Markets to Lucent Technologies Korea executives, Nov. 30 – Dec. 6, 2003, Lucent Technologies, Holmdel, NJ, USA.
 • Business/Residential Intelligent Media Gateways: Value Proposition for Deutsche Telekom, February 27, 2003, T-Data, Darmstadt, Germany.
 • Demonstration of the InfoStar E Prototype Intelligent Media Gateway, February 2-8, 2002, Next Generation Network Interoperability Lab, Bell Labs, Holmdel, NJ, USA.
 • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ενσωματωμένων Δικτυακών Συστημάτων Πρόσβασης/ Χρήστη Νέας Γενιάς με το Λειτουργικό Σύστημα Ανοικτού Κώδικα Linux, Ημερίδα: Παρουσίαση των Bell Labs Advanced Technologies EMEA, 4 Δεκεμβρίου 2001, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Ενσωματωμένων Δικτυακών Συστημάτων Πολυμέσων με το Λειτουργικό Σύστημα Ανοικτού Κώδικα Linux και οι Συμπληρωματικές Ειδικότητες του Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ημερίδα: Πανεπιστήμιο και Επιχειρήσεις, Οργάνωση: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, ΙΤΕ, FORTHnet. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 30 Νοεμβρίου 2001, Ηράκλειο Κρήτης.
 • Α. Μηλιώνης ‘ΙΝΝΟ TTN: Τεχνολογικός Κόμβος για την Προώθηση Υπολογιστικών Διεργασιών και Δικτύων Υψηλών Επιδόσεων στη Βιομηχανία’, «ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η.», Τεχνικές Εκδόσεις Τροχός, Τεύχος 318: 22-26, Μάιος 1999.
 • Α. Μηλιώνης ‘ΙΝΝΟ TTN: Τεχνολογικός Κόμβος για την Προώθηση Υπολογιστικών Διεργασιών και Δικτύων Υψηλών Επιδόσεων στη Βιομηχανία ‘, Από το Δελτίο του ΠΣΔΜΗ αναδημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία επιθεώρηση Οικονομικοτεχνικό Πράττειν, Τεύχος 47, 18 Ιουνίου 1999.
 • Α. Μηλιώνης ‘Τεχνολογικός Κόμβος ΙΝΝΟ’, «ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η.», Τεχνικές Εκδόσεις Τροχός, Τεύχος 304: 32-35, Φεβρουάριος 1998.
 • G. Vardangalos, A. Meliones (corr.) ‘The Power of Computer Vision’, Textile Horizons, Textile Institute and World Textile Publications [27-31] June 1999.
 • G. Vardangalos, A. Meliones (corr.) ‘Artificial Vision Systems in Clothing and Carpet Industries’, Textile Horizons, Textile Institute and World Textile Publications [15-17] August 1999.
 • G. Vardangalos, A. Meliones (corr.) ‘Artificial Vision Systems in Weaving’, Textile Horizons, Textile Institute and World Textile Publications [18-19] September 1999.
 • The EROPPA Project: Rendering Post Production Applications in Remote Supercomputing Environments, EITC’97 (European IT Conference & Exhibition), Nov.24-26, Brussels Congress Centre.
 • Εισηγητής των σεμιναρίων “High Performance Computing and Networking: Solutions in Industry”, ως ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεύθυνση DGIII-Industry, στις μεσογειακές χώρες Μαρόκο, Τυνησία, Μάλτα, Ιορδανία, Λίβανο, Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αλγερία, Κύπρο και Συρία, για τη μεταφορά επιτυχών τεχνολογικών παραδειγμάτων τεχνολογίας HPCN, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές των τοπικών αγορών.
 • The DIVINE Project: A Distributed Vision Network for Pharmaceutical Packaging Inspection (also performed a demo of the PharmaKam system), Palestinian Pharmaceutical Industry Meeting, July 21, 1999, Palestine Polytechnic Institute, Hebron West Bank, Palestine.
 • Advanced Metacomputing for High Performance Computing Large Area Networks and Applications, July 22, 1999, Palestine Polytechnic Institute, Hebron West Bank, Palestine.
 • 3DHeartView: Introducing 3-Dimensional Angiographical Modelling, XXth European Congress on Cardiology, Vienna, August 22-26, 1998.
 • Ημερίδα για την Ανταγωνιστικότητα, Α. Μηλιώνης και Δ. Μπριλάκης, Αθήνα 9 Ιουνίου 1998, Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ και Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, http://www.tee.gr/online/epikaira/1998/1997/m12.htm
 • INNO Technology Transfer Node for Industrial Quality Control, ITEX Conference organized by EURATEX, the European Commission DGIII/Industry and the ITEX project, April 28-29, 1998, Astir Palace, Vouliagmeni Beach, Athens.
 • INNO brings together Greek Industry and Academia, A. Meliones, appeared in Primeur: The electronic news and information service for the European HPCN Community, News on HPCN and the European Commission, February 1998, http://www.hoise.com/articles/AM-PR-02-98-1.html
 • Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο EROPPA: Δίκτυα & Υπερυπολογιστές στην Υπηρεσία της Βιομηχανίας Παραγωγής Οπτικοακουστικού Περιεχομένου, Ημερίδα Τεχνολογικού Κόμβου ΙΝΝΟ: Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων – Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών Έργων HPCN από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, 8 Ιανουαρίου 1998, Αίθουσα Τελετών Κτιρίου Διοίκησης ΕΜΠ (επίσης ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Ημερίδας).
 • Πρόγραμμα ΙΝΝΟ, Α. Μηλιώνης και Η. Αβραμόπουλος, Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ και Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, www.tee.gr/online/epikaira/1997/27-10-97/m14.htm
 • The INNO Technology Transfer Node Textile Quality Control Activities, Invited to join the European Commission DGIII/Industry delegation, 78thInternational Textile Conference, HELEXPO, May 23-26, 1997, Thessaloniki.
 • What is an Inspection TTN, A. Meliones and A. Routzouni, appeared in Primeur: The electronic news and information service for the European HPCN Community, News on HPCN and the European Commission, April 1997, http://www.hoise.com/CEC/CEC-NW-04-97.html
 • Demonstration of the Deployment Reference Point in an OSA Service Creation Environment, BOOST Project Workshop, 3rd International Conference on Intelligence in Broadband Services and Networks (IS&N’95), October 16-20, 1995, Heraklion, Crete.
 • Εισηγητής σεμιναρίων για το Κέντρο Υπερυπολογιστών στους χρήστες του υπολογιστικού κέντρου, Κέντρο Υπερυπολογιστών ΕΜΠ, 1995. 

Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές

 • Παρασκευή Θεοδώρου: Design, Development and Technology Acceptance Modeling of Accessibility Systems for People with Sensory Impairments with Applications on Autonomous Smartphone-based Navigation Systems for Blind People (Ολοκληρωμένη).
 • Κλεομένης Τσιλίγκος: Ενσωματωμένα Συστήματα και Προηγμένες Αρχιτεκτονικές για το Μελλοντικό Διαδίκτυο Αντικειμένων (σε εξέλιξη).
 • Νικόλαος Σταύρου: Επόμενης γενιάς επεκτάσιμο και κεντρικά δομημένο μεγάλης κλίμακας οικοσύστημα στο Internet of Things (Large Scale Open IoT Ecosystem) (σε εξέλιξη).
 • Τσιγκρής Ανδρέας: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για τον Προσανατολισμό και την Πλοήγηση Άτομων με Προβλήματα Όρασης σε Εσωτερικούς Χώρους (σε εξέλιξη).
 • Κωνσταντίνος Φίλιος: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Προκλήσεων για τον Προσανατολισμό και την Πλοήγηση Άτομων με Προβλήματα Όρασης σε Εξωτερικούς Χώρους (σε εξέλιξη).
 • Νικόλαος Δημάκης: Smartphone-based assistive technologies for civil protection during disaster events (σε εξέλιξη).

Διπλωματικές Εργασίες

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 • (37) Σ. Παντελής, Μελέτη των Μηχανισμών Ασφαλείας στο Λειτουργικό Σύστημα Unix, 2021.
 • Π. Δεμένεγας, Ανάπτυξη Τμήματος Εφαρμογής Πλοήγησης σε Εξωτερικό Χώρο με Φωνητική Εντολή μέσω Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων, 2021.
 • Ν. Νικολακόπουλος, Εφαρμογή Εισαγωγής Χαρτογραφικών Δεδομένων Προσβασιμότητας Συστήματος Αυτόνομης Πλοήγησης Τυφλού σε Εσωτερικούς Χώρους, 2020.
 • Α. Τζέκας, To RapidMiner ως Εργαλείο Εφαρμογών Big Data Analytics, 2019.
 • Π. Χρυσικόπουλος, Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τροχήλατου Ρομποτικού Συστήματος με έμφαση στον Απομακρυσμένο Ρομποτικό Έλεγχο, 2019.
 • Ι. Βώσικας, Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τροχήλατου Ρομποτικού Συστήματος με έμφαση στον Ρομποτικό Εξοπλισμό – Υλικό, 2019.
 • C. Duta, Android Application for the Hearing Impaired (Erasmus Placement), 2018.
 • Η. Κασβίκης, Ανάπτυξη Βιντεοπαιχνιδιού σε Μηχανή Unity για Συσκευές Android, 2018.
 • Β. Καραγιαννάκης, Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος VOIP σε Περιβάλλον Cloud Computing με Δυνατότητες Αυτοματοποιημένων Διεργασιών Load Balancing, 2017.
 • Μ. Μπερέτας, Μελέτη και Ανάπτυξη Ασυρμάτων Δικτύων, Κατάστρωση Σεναρίων Χρήσης και Μετρήσεις με Δρομολογητές/Μεταγωγείς Mikrotik RouterBoards, 2017.
 • Χ. Πεντερίδης, Προβλήματα Πρωτοκόλλων Εξωτερικής Δρομολόγησης και η Αντιμετώπισή τους – Η Περίπτωση του BGP, 2017.
 • Ν. Μετζιδάκης, Ανάπτυξη Εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιού στο Υπολογιστικό Νέφος με Μικροελεγκτή Arduino και Android Application, 2017.
 • Δ. Σφούνης, Προγραμματισμός του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) με χρήση του Μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 2, 2016.
 • Ζ. Γεωργαλή, Κινητά Δίκτυα Ειδικού Σκοπού (ΜΑΝΕΤS), 2016.
 • Β. Ηλιάδου, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, 2016.
 • Γ. Τσομώκου, Ανάπτυξη Εφαρμογής Πολιτισμικού Περιεχομένου για Επισκέψεις σε Σημεία Ενδιαφέροντος με πολλαπλά Κριτήρια σε περιβάλλον Android, 2016.
 • Ν. Σταύρου, Αυτόνομα Τροφοδοτούμενη Μονάδα Εντοπισμού και Ελέγχου με τη βοήθεια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2015.
 • Γ. Μακρίδης, Ανάπτυξη Αυτόματου Συστήματος Προβλέψεων Βασισμένο σε Δεδομένα Τεχνικής Ανάλυσης, 2015.
 • Σ. Κοκκοβός, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ευφυούς Δικτυοκεντρικού Συστήματος Διακριτικής Βιντεοεπιτήρησης Κατάστασης Ασθενούς και Ανίχνευσης Συναγερμών, 2014.
 • Ε. Καπετανάκης, Ανάπτυξη εφαρμογής εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας εμπορευματοκιβωτίου (container) για φορητή συσκευή με λογισμικό Android, 2014.
 • Δ. Τσίγκος, Ανάπτυξη Εφαρμογής Επίλυσης Προβλημάτων Βελτιστοποίησης σε Περιβάλλον Android, 2014.
 • Μ. Πολύζου, Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης πληροφορίας περιβάλλοντος για διεισδυτικές εφαρμογές, 2014.
 • Σ. Ζαχαριάδης, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Android για Διαχείριση Έξυπνου Σπιτιού, 2014.
 • Ι. Μαρίνος, Ανάπτυξη API για Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, 2014.
 • Π. Μαραντζάς, Συγκριτική μελέτη τεχνολογιών UPnP, Web Services και R-OSGi και αξιολόγηση κλιμακωσιμότητας για την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, 2013.
 • Η. Τσουκαλάς, Μελέτη και Ανάπτυξη Εξατομικευμένου Συστήματος Διάχυτου Υπολογισμού με Εφαρμογή σε Περιβάλλον Έξυπνου Σπιτιού, 2013.
 • Ι. Ποθητός, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android, 2013.
 • Ν. Ψαρράς, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας, 2013.
 • Δ. Μονογιός, Σύνθεση και Επεξεργασία Πληροφορίας σε Δίκτυα Αισθητήρων, 2013.
 • Α. Νουβάκη, Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική, 2012.
 • Α. Δουλγκέρης, Μελέτη και ανάλυση των PaaS και SaaS του Google Cloud, 2011.
 • Δ. Κουλεντιανός, Τεχνολογίες και Στρατηγικές Νεφοϋπολογιστικής, 2011.
 • Μ. Σωτήριος, Μελέτη Κόστους-Οφέλους και Βελτιστοποίησης υπό την Παρουσία Περιορισμών σε Δίκτυα Αισθητήρων, 2011.
 • Χ. Μιχόπουλος, Το Υπολογιστικό Νέφος και το Οικοσύστημα Ανάπτυξης Λογισμικού, 2011.
 • Δ. Γιαννάκης, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδραστικής Εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιου σε Περιβάλλον LABVIEW, 2011.
 • Β. Αποστολόπουλος, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης, Προβλήματα και Μέθοδοι Αντιμετώπισής τους, 2011.
 • Δ. Σταφυλάς, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη CRM Στρατηγικής Επιχειρήσεων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, 2008.

Πτυχιακές Εργασίες

 • (92) Α. Βασσάλας, Μελέτη και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βιβλιοθήκης Πολυμέσων, 2024.
 • Δ. Πυλιώτη, Συστήματα Ελέγχου Θερμοκηπίων: Ανάπτυξη Εφαρμογής Προσομοίωσης, 2024.
 • Σ. Τυρλής, Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Νεφοϋπολογιστική στον Ναυτιλιακό Τομέα, 2024.
 • Α. Δημητριάδης, Διαδικτυακή Εφαρμογή Δημιουργίας Παραμετροποιήσιμων Διασυνδέσεων Προγραμματισμού Εφαρμογών, 2024.
 • Α. Φαραντάτος, Ανάπτυξη Εφαρμογής Smart Home με τον Μικροελεγκτή Arduino, 2023.
 • Δ. Γαβαλάς, Μελέτη και ανάπτυξη υποδομής μεσολαβητικής διαδικτυακής πύλης δυναμικού περιεχομένου πανεπιστημιακών ηλεκτρονικών μαθημάτων, 2023.
 • Κ. Ποιμενίδης, Πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης βλαβοληπτικών δεδομένων τεχνικής υποστήριξης, 2023.
 • Α. Διβάρη-Γιαννακοπούλου, Μελέτη και υλοποίηση συστήματος αυτόματου υποτιτλισμού ομιλίας, 2023.
 • Γ. Μαντζώρος, Ανάπτυξη εφαρμογής για την εύρεση κάθετων δρόμων σε διαδρομή πλοήγησης, 2023.
 • Α. Παζιώνης, Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιού για πολλαπλές συσκευές σε πλατφόρμα Unity, 2023.
 • Ε. Τραντάλης, Λογικοί κανόνες για την επαλήθευση διαγραμμάτων επιχειρησιακών διαδικασιών, 2023.
 • Π. Μουσενίκας, Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιού με έμφαση στη σχεδίαση γραφικών και κινούμενων εικόνων, 2023.
 • Κ. Ζούκας, Ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιού με έμφαση στον δομικό προγραμματισμό, 2023.
 • Α. Καρούνης, Ανάλυση και πρόβλεψη πωλήσεων με ευφυείς μεθόδους: Χρήση μεθόδων Data Science και Machine Learning για την αποδοτική ανάλυση και βραχυχρόνια πρόβλεψη πωλήσεων, 2022.
 • Π. Κολτσίδας, Υλοποίηση εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση αντικειμένων σε εικόνες αξιοποιώντας πλατφόρμες μηχανικής μάθησης ανοιχτού κώδικα, 2022.
 • Ν. Γιαννούλης, Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παιγνίων σε Υπολογιστή Commodore 64, 2022.
 • Ν. Ανδρεόπουλος, Εφαρμογή εκμάθησης αλφαβήτου της νοηματικής γλώσσας και μετατροπής νοηματικής γλώσσας σε γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και αντίστροφα, 2022.
 • Α. Στούρη, Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης Φάρου Τυφλών, 2022.
 • Γ. Λάμη, Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης Φάρου Τυφλών, 2022.
 • Α. Βενετσάνος, Υλοποίηση εφαρμογής Android για παραγγελιοληψία σε εστιατόρια, 2022.
 • Ν. Μωραϊτης, Ανάπτυξη εφαρμογής μηχανικής μάθησης με την εργαλειοθήκη Azure Machine Learning, 2022.
 • Γ. Στραβοδήμος, “Μελέτη και Υλοποίηση Ιστοσελίδας Ερευνητικού Έργου Ανάπτυξης Εφαρμογών Πλοήγησης για Τυφλούς”, 2022.
 • Ι. Τσαγκάρη, “Δημιουργία αυτοματισμών για διαδραστικά παιχνίδια απόδρασης με χρήση μικροελεγκτών Arduino και μικροϋπολογιστών Raspberry Pi”, 2021.
 • Γ. Βιέννας, “Υλοποίηση Τηλεκατευθυνόμενου Αυτόνομου Μικροοχήματος Μηχανικής Μάθησης με Ενσωματωμένο Μικροελεγκτή Raspberry Pi”, 2021.
 • E. Μπένος, “Ευφυή Πλαισιογνωστικά Συστήματα: Συστήματα Κανόνων και Οντολογίες”, 2021.
 • Χ. Κοντογιάννης, “Μελέτη και Ανάπτυξη Ρομποτικής Εφαρμογής Εντοπισμού και Τοποθέτησης Μπάλας σε Τέρμα – RoboCup”, 2020.
 • Α. Τσιγκρής, Ανάπτυξη αλγορίθμου για τη μοντελοποίηση ανθρώπινου βαδίσματος σε διάφορες ταχύτητες με μετρήσεις ενσωματωμένων αισθητήρων, 2020.
 • Μ. Κόντης, Μελέτη και Υλοποίηση Συσκευής Smart Mirror με Τεχνολογία Internet of Things, 2020.
 • Jumana Saeed Alejawey, Analysis of PowerQuicc-II FCC/SCC ENET and SCC/SMC UART Network Device Drivers (Erasmus), 2020.
 • Ο. Πόπιβτσακ, Σύστημα αυτόνομης ξενάγησης τυφλών σε εσωτερικούς χώρους σε περιβάλλον Android, 2020.
 • Σ. Μαϊδώνης, Μελέτη και Ανάπτυξη Εφαρμογής Ευφυούς Ψηφιακού Προσωπικού Βοηθού Φωνητικής Αλληλεπίδρασης, 2020.
 • Π.-Σ. Ασλάνης, Ανάπτυξη Λογισμικού Μουσικής Ψηφιακής Σύνθεσης Τεχνολογίας Εικονικού Στούντιο σε C++, 2019.
 • Ι. Κουτρουμάνος, Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος Αναγνώρισης Θέσης και Καθορισμού Διαδρομής σε Εσωτερικό Χώρο με Ρομποτικό Αμαξίδιο Μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3, 2019.
 • Γ. Παπασπυρόπουλος, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Καταγραφής Ηλεκτρικής Κατανάλωσης, 2019.
 • E. Berthomieu, A Review of Fog Computing Algorithms (Erasmus), 2019.
 • Γ. Γκοτσόπουλος, Android Application για την πλοήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης, 2019.
 • Μ. Οικονομίδης, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Social Media: Σχεδίαση και Κατασκευή Ιστοσελίδας Μικρομεσαίας Επιχείρησης, 2019.
 • J. Lozano Llorente, Study and Development of a Sonar Obstacle Recognition Algorithm for Outdoor Blind Navigation (Erasmus), 2018.
 • Μ. Μπενετάτος, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εφαρμογής Android για Μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 2018.
 • Α. Γεωργακόπουλος, Δημιουργία Ιστοσελίδας Οργάνων και Προϊόντων Γυμναστικής και Διατροφής με Joomla, 2018.
 • Δ. Αλειφέρη, Τουριστική Εφαρμογή Χρονικά Εξαρτημένου Προσανατολισμού σε Περιβάλλον Android, 2018.
 • Χ. Πολυχρονιάδης, Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού Συστήματος Μικροελεγκτή για Δικτυοκεντρικές Εφαρμογές Ελέγχου και Αυτοματισμού – Πιλοτική Εφαρμογή Smart Home, 2018.
 • Χ. Δρόσος, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδραστικής Εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιού με Φωνητική και Γραφική Διεπαφή Ελέγχου και Παρακολούθησης, 2018.
 • Κ. Τουμπεκής, Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφαρμογής Ελέγχου Οικιακού Αυτοματισμού με Μικροελεγκτή Arduino, 2018.
 • Α. Γεωργιάδης, Δυναμική διαμόρφωση επιπέδου δυσκολίας παιγνίων υπολογιστών σε διαδικαστικά παραγόμενα περιβάλλοντα, 2018.
 • Σ. Βαγενάς, SoundWave: Ανάπτυξη Εφαρμογής για Ασύρματη Μεταφορά Δεδομένων μέσω Ηχητικών Σημάτων, 2018.
 • Ο. Μαγγιώρου, Κατασκευή Οικιακού Συστήματος Αφαλείας με Χρήση Arduino Microcontroller, 2017.
 • Μ. Μπιτζή, Κατανεμημένη Συμφωνία, 2017.
 • Ε. Αντωνοπούλου, Πληροφοριακό Σύστημα Χρονομέτρησης, Υπολογισμού και Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων Αγώνων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, 2017.
 • Π. Κύριλλος, Ολοκληρωμένο Δικτυοκεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Χρονομέτρησης Αγώνων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, 2017.
 • Α. Ζαπαλίδη, Μελέτη και Ανάπτυξη Εφαρμογής Σχολικής Ηγεσίας σε περιβάλλον Android, 2017.
 • Λ. Γιαννοσπύρος, Loan Adjuster: Τραπεζική Εφαρμογή Ρύθμισης Δανείων για Συσκευές Android, 2017.
 • Γ. Λουκάς, Ανάπτυξη Εγγράφου Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος σε Εφαρμογή Android, 2017.
 • Δ. Ρηγινιώτης, Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Επικοινωνιών Φωνής με βάση το Πρότυπο NGN (Δίκτυο Επόμενης Γενεάς), 2017.
 • C. Duta, A Crawler/Downloader for Big Archive Repositories (Erasmus Placement), 2016.
 • Κ. Κοκκολόγος, Εφαρμογή Καταγραφής Υπηρεσιών Επιχείρησης Λιανικής Πώλησης, 2016.
 • Α. Φωτεινογιαννόπουλος, Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού για Συστήματα Ασφαλείας και Απομακρυσμένου Ελέγχου Κατοικίας σε Περιβάλλον Arduino, 2016.
 • Κ. Αρίφης, Ανάπτυξη Ενσωματωμένου Συστήματος Αυτοματισμού και Ελέγχου με Χρήση Μικροελεγκτή Arduino για Εφαρμογές Αυτοκίνησης, 2016.
 • J. P. González Casado, A Virtual Guide Android App based on QR Codes (Erasmus), 2016.
 • Ι. Πλας, Ανάπτυξη Βιντεοπαιχνιδιών με Τεχνητή Νοημοσύνη στην Μηχανή Unity: Προσέγγιση για Ευφυή Συστήματα, 2015.
 • Π. Δαμιανός, A Data Fusion Algorithm in a Simulated Multiradar Air Command and Control System, 2015.
 • Ε. Κουμεντάκης, Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικού Συστήματος Τηλεμετρίας με χρήση Αναπαραγόμενης Υποδομής Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων και Διαδικτύου των Πραγμάτων, 2015.
 • Β. Χανιώτης, Μελέτη και Ανάπτυξη Ενσωματωμένων Αυτοματιστικών Εφαρμογών Ασφαλείας στη Ναυτιλία με Χρήση Αισθητήρων Περιεκτικότητας Αερίων, 2015.
 • Κ. Φίλιος, Ενσωματωμένο Σύστημα Δικτυακού Μικροελεγκτή AtMega2560 και Ολοκληρωμένη Πολυτροπική Πλατφόρμα Απομακρυσμένου Ελέγχου και Παρακολούθησης Πεδίου, 2015.
 • Ι. Δελιτζιάς, Σχεδίαση και  υλοποίηση εφαρμογής on-line κρατήσεων  δωματίου ξενοδοχείου σε  πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους, 2014.
 • Ε. Έντσο, Μελέτη Ασφάλειας και Ευαισθησίας Δικτύου Πρόσβασης WLAN σε Κακόβουλες Επιθέσεις Υποκλοπής Δεδομένων και Παρεμβολών, 2014.
 • Ε. Πλατανίτης, Σύστημα Συλλογής, Καταγραφής και Χαρτογράφησης Μετρήσεων Απορρόφησης Ακτινοβολίας από Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας, 2014.
 • S. Morales Ortega, Development of an e-shop application for the Android platform (Erasmus), 2013.
 • Α. Αγγελέας, Μελέτη και Ανάπτυξη Δυναμικού Ιστοχώρου για Περιεχόμενο Έρευνας και Ανάπτυξης, 2013.
 • Σ. Λόλακας, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Εύρεσης Συνεπιβάτη για Χρήση TAXI σε Περιβάλλον Android, 2013.
 • L. de Dios Martin, Development of an Android application and an API forInternet forum board users (Erasmus), 2012.
 • J. C. Castaño Gracia, EEG Signal Processing for the Study of Epilepsy (Erasmus), 2012.
 • A. Suarez Rojo, Development of an Android Geolocation Application for Places of Interest (Erasmus), 2012.
 • Π. Μωράκος, Σχεδίαση & Υλοποίηση Πλαισίου Υπηρεσιών Λογισμικού (SaaS) για την υποστήριξη Multi-Tenant Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος, 2012.
 • Χ. Δερμάτη, Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οδηγών Συσκευών στο Λειτουργικό Σύστημα Linux, 2012.
 • Κ. Τσιλίγκος, Μελέτη και Ανάπτυξη Παραμετροποιήσιμων Συστημάτων Αρχείων για Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές, 2012.
 • F. J. Puerta Puerta, Complexity Analysis of a Motion Detection Algorithm Exploiting MMX Hardware Acceleration (Erasmus), 2011.
 • J. Bernal Canadell, Complexity Analysis of a Motion Detection Algorithm Exploiting MMX Hardware Acceleration (Erasmus), 2011.
 • S. Prieto Anton, Analysis of Routing Protocols for Wireless Sensor Networks (Erasmus), 2011.
 • Γ. Στάθης, Μελέτη και ανάλυση ενδιάμεσου λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων, 2011.
 • Δ. Ταντής, Μελέτη και ανάλυση ενδιάμεσου λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων, 2011.
 • J. Manuel Aquado, Simple Context Awareness Patterns (Erasmus), 2011.
 • G. Gonzalez Martin, Android Software Platform: Development of Applications for Mobile Devices – The CouchSurfing App (Erasmus), 2011.
 • C. Minguela Matarranz, iPhone Applications Development (Erasmus), 2011.
 • I. Γυφτάκης, Ανάπτυξη Ενσωματωμένων Δικτυακών Συστημάτων στο Περιβάλλον Εξομοίωσης QEMU, 2011.
 • K. Μπογιατζάκης, Ευφυές Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης με δυνατότητα Ανίχνευσης Απλών Μοτίβων Κίνησης και Διασφάλισης της Ιδιωτικότητας, 2011.
 • B. Labrador Rodrigez, Development of an Ontology Framework for Network Adaptation in Intelligent Environments (Erasmus), 2010.
 • B. Pena Marcos, CPE Management System using TR-069 (Erasmus), 2010.
 • D. Casado Ochoa, Requirement analysis and implementation of a Speech Codec for Voice-over-Zigbee Technology (Erasmus), 2010.
 • Ι. Σκουμπουρδής, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Αυτόματης Βιντεοεπιτήρησης, 2006.
 • Μ. Κουνάβης (PhD Columbia Univ. 2003 – Senior Research Scientist, Intel), A Petri-Net based Distributed Multimedia Authoring Tool, ΗΜ και ΜΥ ΕΜΠ, 1996.
 • Σ. Σγόντζος, Implementation of a Web-based JPEG Flipbook Viewer in Java for use with a Motion Server, Dept. of Information Systems and Computing, Brunnel University, UK, 2005.

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών-διπλωματικών εργασιών

 • Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών Android
  Σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών για Android mobile devices kαι ολοκλήρωση διαλειτουργικότητας εφαρμογής με περιβάλλοντα ΤΠΕ.
 • Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών Android
  Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες.
 • Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών Android
  Καινοτομικές εφαρμογές για ΑμΕΑ.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Αυτόνομες Συσκευές Εντοπισμού και Παρακολούθησης Τροφοδοτούμενες από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Internet of Things
  Ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων.
 • Internet of Things
  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση οικοσυστήματος του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε θεματικούς τομείς.
 • Internet of Things
  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών αναλυτικής δεδομένων στο Διαδικτύο των Πραγμάτων.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Γνωστικό σύστημα αναλυτικής δεδομένων κίνησης για τη διακριτική τηλεματική επιτήρηση της κατάστασης υγείας ηλικιωμένων και ασθενών κατ’ οίκον.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα για Smart Cities
  Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων στην περιοχή των smart cities.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα για Assistive Applications
  Mελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων στην περιοχή των assistive technologies και independent living για elderly και ΑμεΑ.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Ανάπτυξη εφαρμογών smart home με μικροελεγκτές (π.χ. Arduino) και ενσωματωμένους single board μικροϋπολογιστές ( π.χ. Raspberry Pi 3).
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Aναλυτικές μεθοδολογίες ενσωμάτωσης του Λειτουργικού Συστήματος Linux σε Ενσωματωμένα Συστήματα. Υποστήριξη στοιχείων αρχιτεκτονικής με έμφαση σε επεξεργαστές, μνήμες και περιφερειακά. Μεθοδολογία δυναμικής διαμόρφωσης ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Mελέτη και ανάπτυξη παραμετρικών συστημάτων αρχείων και μελέτη χωρικού αποτυπώματος για ενσωματωμένα συστήματα.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Mεθοδολογίες ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων σε ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές.
 • Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου
  Συγκριτική μελέτη του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux και πυρήνων πραγματικού χρόνου. Μελέτη δρομολόγησης εφαρμογών με ειδικές απαιτήσεις χρόνου εκτέλεσης.
 • Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου
  Συγκριτική μελέτη του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux και πυρήνων πραγματικού χρόνου. Μελέτη εξυπηρέτησης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών.
 • Οδηγοί συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων
  Μελέτη μεθοδολογιών ανάπτυξης οδηγών συσκευών με εφαρμογή στην ανάπτυξη απλών και σύνθετων οδηγών συσκευών. Η έμφαση θα είναι στο λειτουργικό σύστημα Linux, χωρίς να αποκλείονται και άλλα λειτουργικά συστήματα.
 • Δικτυακά Ενσωματωμένα Συστήματα
  Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων δικτυακών συστημάτων.
 • Δικτυακά Ενσωματωμένα Συστήματα
  Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση low power αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων δικτυακών συστημάτων.
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επίδοσης ενσωματωμένων συστημάτων
  Μελέτη και αξιολόγηση δικτυακών μηχανισμών ροής δεδομένων υψηλού ρυθμού στο λειτουργικό σύστημα Linux.
 • Διεισδυτικά συστήματα και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και μικρής κλίμακας υλοποίηση κατανεμημένων αρχιτεκτονικών προσαρμοστικών διεισδυτικών συστημάτων.
 • Διεισδυτικά συστήματα και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές
  Έρευνα στην περιοχή των πολυσυλλεκτικών προσαρμοστικών συστημάτων.
 • Διεισδυτικά συστήματα και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές
  Μοντελοποίηση προσαρμοστικών διεισδυτικών συστημάτων με οντολογίες και μηχανισμούς συγχώνευσης και ευθυγράμμισης οντολογιών.
 • Αξιολόγηση επίδοσης λειτουργίας και επεκτασιμότητας κατανεμημένων συστημάτων
  Αξιολόγηση επίδοσης λειτουργίας κ αι επεκτασιμότητας (scalability analysis) εναλλακτικών υλοποιήσεων κατανεμημένων εφαρμογών βάσει του περιβάλλοντος ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων χρήσης.
 • Ενδιάμεσο λογισμικό κατανεμημένων διεισδυτικών συστημάτων
  Υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού (μεσολογισμικού) ενοποιημένων μηχανισμών πρόσβασης σε διαθέσιμα δίκτυα και συσκευές με δυνατότητα διαμόρφωσης και εκτέλεσης σεναρίων για προσαρμοστικά διεισδυτικά συστήματα.
 • Δικτυοκεντρικές εφαρμογές ευφυών και γνωστικών συστημάτων
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση διαδραστικού portal ευφυούς περιβάλλοντος.
 • Περιβάλλοντα ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών
  Συγκριτική μελέτη τεχνολογιών ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών.
 • Ομότιμα κατανεμημένα συστήματα
  Μελέτη και υλοποίηση υποδομής ενοποιημένων αρχιτεκτονικών P2P, κατανεμημένων υποδομών και σημασιολογικού ιστού για ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών με έμφαση σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ειδικά θέματα κατανεμημένων συστημάτων
  Μελέτη ερευνητικών θεμάτων στα κατανεμημένα συστήματα.
 • Κατανεμημένα συστήματα Cloud Computing
  Μελέτη, μοντελοποίηση και ανάπτυξη πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους.
 • Κατανεμημένα συστήματα Cloud Computing
  Το υπολογιστικό νέφος και το οικοσύστημα ανάπτυξης λογισμικού. Αξιολόγηση και χρήση υποδομών υπολογιστικού νέφους για την υλοποίηση και υποστήριξη εφαρμογών.
 • Ευφυή διεισδυτικά συστήματα και εφαρμογές
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή, υλοποίηση και αξιολόγηση ευφυούς συστήματος βιντεοεπιτήρησης με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Περιλαμβάνει την υλοποίηση απλών περιγραφέων κίνησης στο μηχανισμό ανίχνευσης κίνησης και μηχανισμών αναγνώρισης προτύπων και αναλυτικής δεδομένων κίνησης , την αξιολόγηση επίδοσης του συστήματος ανίχνευσης κίνησης και την χρήση του σε εφαρμογές α σφαλείας και περιβάλλοντα διασφάλισης ιδιωτικότητας.
 • Ευφυή διεισδυτικά συστήματα και εφαρμογές
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση πλατφόρμας ευφυούς περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλης διεπαφής χρήστη.
 • Κατανεμημένα συστήματα και ευφυή περιβάλλοντα
  Υλοποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου μηχανισμών κατανεμημένου ευφυούς περιβάλλοντος με χρήση κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης.
 • Μηχανισμοί για γνωσιακά περιβάλλοντα
  Εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων μαθηματικής λογικής σε γνωσιακά περιβάλλοντα.
 • Ενδιάμεσο λογισμικό δικτύων αισθητήρων
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού (μεσολογισμικού) ανάπτυξης εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων.
 • Σύνθεση και επεξεργασία πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων
  Μελέτη και αξιολόγηση τεχνικών σύνθεσης και επεξεργασίας πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων.
 • Ανάλυση βελτιστοποίησης δικτύων αισθητήρων
  Μελέτη ζητημάτων κόστους – οφέλους και βελτιστοποίησης υπό την παρουσία περιορισμών σε δίκτυα αισθητήρων.
 • Προσομοίωση πλατφόρμας δικτύων αισθητήρων
  Ανάπτυξη πλατφόρμας δικτύων αισθητήρων σε περιβάλλον προσομοιωτή και επίδειξη εφαρμογής.
 • Μεθοδολογίες διαχείρισης συσκευών και υπηρεσιών
  Μελέτη συγκλινουσών μεθοδολογιών απομακρυσμένης και αυτόνομης διαχείρισης συσκευών. Περιλαμβάνει τη μελέτη κατάλληλων πρωτοκόλλων διαχείρισης και αξιοποίηση υλοποιήσεων ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση σεναρίων διαχείρισης και την επέκτασή τους σε εφαρμογές προσωπικών δικτύων και ευφυών συστημάτων.
 • Μεθοδολογίες ομοιόμορφης πρόσβασης σε περιεχόμενο και προσωπικοποίησης δικτύων
  Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων ομοιόμορφης πρόσβασης σε περιεχόμενο και προσωπικοποίησης δικτύων.
 • Προβλήματα δρομολόγησης και διαχείριση δικτύων
  Μελέτη και συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων στατικής και δυναμικής δρομολόγησης και εφαρμογές.
 • Εφαρμογές ελέγχου και αυτοματισμού
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού ανάπτυξης δικτυοκεντρικών εφαρμογών ελέγχου και αυτοματισμού. Περιλαμβάνει τη λεπτομερή μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών ελέγχου και την ανάπτυξη κατάλληλων βιβλιοθηκών και δικτυοκεντρικών εργαλείων.
 • Συστήματα επικοινωνιών φωνής
  Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος επικοινωνιών φωνής με βάση το πρότυπο NGN.
 • Μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής σε δίκτυα Zigbee
  Μελέτη καταλληλότητας, υλοποίηση και αξιολ όγηση ποιότητας κωδικοποιητών για μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής (πχ Opus) σε δίκτυα Zigbee. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμες πλατφόρμες low power DSP και Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής σε δίκτυα Zigbee
  Αξιολόγηση ενεργειακού προφίλ κωδικοποιητών για μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής (πχ Opus) σε δίκτυα Zigbee. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμες πλατφόρμες low power DSP και Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Εφαρμογές δικτύων ZigBee
  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών ΜΑΝΕΤ (πχ Voice Directed Warehousing). Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμη πλατφόρμα Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Εφαρμογές δικτύων ZigBee
  Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων Zigbee (εμβέλεια, ενεργειακή κατανάλωση, ρυθμός μετάδοσης). Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμη πλατφόρμα Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Low-power ενσωματωμένα συστήματα
  Μελέτη και μοντελοποίηση ενεργειακού προφίλ εφαρμογών για low-power ενσωματωμένα συστήματα.
 • Μετάδοση και αναπαραγωγή δεδομένων και πολυμέσων σε συσκευές και δίκτυα περιορισμένων δυνατοτήτων
  Μελέτη καταλληλότητας, υλοποίηση και αξιολόγηση ποιότητας μετάδοσης δεδομένων και πολυμέσων σε συσκευές και δίκτυα περιορισμένων δυνατοτήτων, περιλαμβανομένων και MANETs (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Ευφυή συστήματα και εφαρμογές
  Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής έξυπνου σπιτιού.
 • Ανάπτυξη δικτυοκεντρικών συστημάτων
  Σχεδίαση και ανάπτυξη δικτυοκεντρικών εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό και κεντρικών υποδομών.
 • Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυίας
  Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Web Crawlers
  Ανάπτυξη διαδικτυακών crawlers και σχετικών μηχανισμών για την αυτοματοποίηση συλλογής πολυάριθμων δεδομένων και αρχείων από θεματικούς ιστότοπους.
 • Computer Games
  Mελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση μηχανισμών Τεχνητής Νοημοσύνης για παιχνίδια υπολογιστών.
 • Computer Games
  Aνάπτυξη παιχνιδιών υπολογιστών και κινητών συσκευών με σύγχρονες μεθοδολογίες.
 • Computer Games
  Διερεύνηση των ορίων της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών συστημάτων για την αποδοτική υποστήριξη βιντεοπαιχνιδιών (με έμφαση στα γραφικά).
 • Computer Games
  Μελέτη κλασσικών παιχνιδιών σε διάσημες υπολογιστικές πλατφόρμες του παρελθόντος και σε συνάφεια με την αρχιτεκτονική των συστημάτων.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ICT
  Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Άλλα Θέματα
  Διαμόρφωση θέματος συναφούς με τα ενδιαφέροντα, την εμπειρία ή την επαγγελματική εργασία του/της φοιτητή/-τριας.

Ενδεικτικά φοιτητικά μου Projects ανάπτυξης πληροφοριακών και ψηφιακών συστημάτων και εφαρμογών στο ΤΜΗΥ&Π

 • Δίγλωσσο λεξικό.
 • Συλλαβιστής ελληνικού κειμένου.
 • Μαθηματικό λογισμικό (άλγεβρα πινάκων, συμβολική παραγώγιση, επίλυση εξισώσεων και γραμμικών συστημάτων).
 • DOS UNIX Shell Emulator.
 • Ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο (R6502).
 • Εικονική μνήμη για μικροϋπολογιστή R6502.
 • Προηγμένος μικροελεγκτής ABS (anti lock braking system) μοντέλου Pacejka (R6502).
 • Προσθήκη αποφυγής λυγισμού (συνδυασμός του κανόνα του 50% και της μεθόδου steepest decent) και scheduling queues σε Unix kernel.
 • Μελέτη πληροφοριακού συστήματος μηχανογράφησης λογιστηρίου.
 • Τουριστικό πληροφοριακό σύστημα DBMS (καταλύματα, κρατήσεις, συγκοινωνίες, αξιοθέατα, ενοικιάσεις οχημάτων, δραστηριότητες, κρουαζιέρες, πληροφορίες).
 • Διαλεκτικό έμπειρο σύστημα τουριστικών πληροφοριών (best matching προτιμήσεων βάσει περιορισμών για τουριστικά προϊόντα).
 • Βελτιστοποίηση RDBMS (join, οργάνωση φυσικού επιπέδου με BB-tree, indices).
 • Πλατφόρμα client-server για απομακρυσμένες λειτουργίες σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας (FFT, εξίσωση ιστογράμματος, φίλτρα μέσου όρου και median, gradient rules και υψιπερατά φίλτρα για τονισμό ακμών, συμπίεση DCT).
 • Φίλτρα Wiener.
 • Προσαρμοστικά φίλτρα LMS και RLS εξίσωσης καναλιού.
 • Extended Kalman μάθηση πολυεπίπεδων νευρωνικών δικτύων.
 • Αναγνώριση ομιλίας με στοχαστικούς ανταγωνιστικούς αλγορίθμους μάθησης σε αυτοσυσχετιστικά AVQ νευρωνικά δίκτυα.
 • Πληροφοριακό σύστημα συντονισμού δασοπυρόσβεσης.
 • Παράλληλοι αλγόριθμοι υπολογιστικής γεωμετρίας τομής ευθυγράμμων τμημάτων στο επίπεδο και αφαίρεσης κρυφών ακμών και επιφανειών.
 • Υλοποίηση των άνω:
  C/C++, ProC (embedded SQL), Pascal, Fortran77, BASIC, Lisp, Prolog, SQL, assembly.

Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικά Έργα

 • Τ1ΕΔΚ-00593 ΜΑΝΤΟ Blind Escort Apps (link)
  Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες. Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και επικυρώσει 2 εφαρμογές πλοήγησης για μη βλέποντες στην αιχμή της τεχνολογίας διεθνώς. H εφαρμογή Blind RouteVision αφορά την καθημερινή αυτόνομη, ασφαλή και εξαιρετικής ακρίβειας πεζή πλοήγηση του τυφλού σε εξωτερικούς χώρους. Η εφαρμογή Blind MuseumTourer αφορά την αυτόνομη ξενάγηση τυφλών και αμβλυώπων σε Μουσεία με στόχο να μετεξελιχθεί μελλοντικά σε εφαρμογή πλοήγησης μη βλεπόντων σε εσωτερικούς χώρους.
 • ESA 20379 SATWAYS – Satellite Integrated Facility Management and Radio over IP Gateway (link)
  Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου. Πιλοτική εφαρμογή στα ελικοδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δορυφορικού συστήματος IP ραδιοεπικοινωνίας VHF εδάφους-εδάφους, βιντεοεπιτήρησης και απομακρυσμένου ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το VSAT δίκτυο Εικονικού Πύργου Ελέγχου που αναπτύχθηκε ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις επίδοσης για τον εναέριο χώρο περιοχών ATC. Το έργο επιλύει ένα επιχειρησιακό πρόβλημα που έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές και παρέχει οδηγίες επίδοσης για την προτυποποίηση της χρήσης δορυφορικών επικοινωνιών για τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας. Η ESA θεωρεί το έργο σημαντικό success story υιοθετώντας τα ιδιαιτέρως σημαντικά αποτελέσματα στα πλαίσια του “ESA IRIS Programme: Satellite communications for air traffic management”.
 • FP7 ICT FET ATRACO
  Μέλος της ομάδας συγγραφής της πρότασης, Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee του 3.5 ετών διάρκειας έργου μακροπρόθεσμης έρευνας (FET) στην επιστημονική περιοχή του Pervasive Adaptation. Στόχος του έργου είναι να προάγει την έρευνα για την πραγματοποίηση έμπιστων προσαρμοστικών περιβαλλόντων οικολογιών (adaptive and trusted ambient ecologies). Η συμμετοχή του γράφοντος αφορά στη συνεισφορά της προσαρμοστικής δικτύωσης (adaptive networking) και μεσολογισμικού αναπαράστασης συσκευών και εκτέλεσης λειτουργιών στα προσαρμοστικά διεισδυτικά συστήματα και ευφυή περιβάλλοντα.
 • EUROSTARS Z-PHONE
  Καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee. Aνάπτυξη εργονομικών, ασύρματων ακουστικών χαμηλού κόστους, εξαιρετικά χαμηλής ισχύος και μεγάλης εμβέλειας, τεχνολογίας Zigbee, για μετάδοση φωνής σε full-duplex λειτουργία, για χρήση με PC VoIP προγράμματα (Skype, Messenger).
 • Talking Books Web Library of the Lighthouse for the Blind of Greece (link)
  Σχεδίαση και Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών Ελλάδος (ftebooks.gr). H Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων περιλαμβάνει 6.000 τίτλους που εμπλουτίζονται διαρκώς, με έμφαση στην Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία, ενώ εξυπηρετούνται και καθημερινές ανάγκες των τυφλών σπουδαστών και των αναγνωστών σε σημειώσεις, έντυπα, εγχειρίδια διαφόρων συσκευών κ.ά.
 • HermAce
  Υλοποίηση διεπαφών χρήστη και οπτικοποίησης πληροφοριών λειτουργίας των συσκευών του περιβάλλοντος ναυτιλιακού Internet of Things HermAce της FURUNO. Ιδιωτική χρηματοδότηση: FURUNO Hellas.
 • ENIAC END: Models, Solutions, Methods and Tools for Energy-Aware Design
  Μέλος της ομάδας συγγραφής της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee. Η συμμετοχή του φορέα συνίσταται στην υλοποίηση υποσυστήματος ελέγχου και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών στοιχείων, συνδυάζοντας ελεγκτή πεδίου και υποδομή υπηρεσίας (service back-end), και την ολοκλήρωσή του στα πλαίσια προηγμένων πρωτοτύπων για αυτοκινητιστικές και οικιακές εφαρμογές.
 • EUROSTARS NETHOMERA: Enabling New Era Networked Home Services
  Συντάκτης της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και Υπεύθυνος Υπεργολαβίας Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, και μέλος του Project Coordination Committee. Το έργο αποτελεί το όχημα χρηματοδότησης της συμμετοχής στο έργο Genio που περιγράφεται ακολούθως.
 • Celtic GENIO: Next Generation Home
  Μέλος της ομάδας συγγραφής της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee. Το έργο υλοποίησε υποδομές για το Next Generation Home Network. Το προτεινόμενο Home Network διαθέτει δυνατότητες προσαρμογής ως προς τον χρήστη επιδεικνύοντας χαρακτηριστικά προσωποποίησης, αυθεντικοποίησης, αυτοματισμού, ευφυίας και πράσινης ενεργειακής συμπεριφοράς. Η συμμετοχή του φορέα εστιάζει στις ενότητες της ουδέτερης αρχιτεκτονικής δικτύου για οικιακές συσκευές, τη διασύνδεση μεταξύ συσκευών, υπηρεσιών και αρχιτεκτονικών οντοτήτων μέσω του πρωτοκόλλου UPnP, και υπηρεσιών αυτοδιαχείρισης.
 • HTCI-Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική
  Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση του εταιρικού φορέα σε κτίριο με σύγχρονες υποδομές, διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, δαπάνες εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, προώθησης/ προβολής, πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικής/ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • ΥΠΑΝ/ΑΘΗΝΑ ΜΙΚΡΟ2-16/Ε-ΙΙ-Α MEMSENSE
  Aνάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας. Καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης και μέλος της ομάδας έργου.
 • AAL PeerAssist: P2P architecture for setting up virtual communities to assist independent living of senior citizens
  Καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης και τη διαμόρφωση της κοινοπραξίας φορέων, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee στην πρώτη περίοδο του έργου. Συμμετοχή του φορέα στη σχεδίαση και υλοποίηση του Peer to Peer network layer, στην ενοποίηση αισθητήρων για την υλοποίηση μηχανισμών αναγνώρισης καταστάσεων και στην ολοκλήρωση του πρωτοτύπου.
 • EU FP7 ICT GO-LAB Global Online Science Labs Inquiry Learning at School
  Μέλος της ομάδας έργου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα στο διάστημα 1/1/2015-31/10/2016.
 • EU ICT PSP Inspiring Science Education – Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools
  Μέλος της ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου στο διάστημα 1/1/2015-30/09/2016.
 • ΓΓΕΤ Εθνική Συμμετοχή Inspiring Science Education 2014-2016
  To έργο εστιάζει σε δύο ερευνητικά πεδία αναδυόμενων εκπαιδευτικών τεχνολογιών: Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων και Μελέτη Κοινωνικών Δικτύων Εκπαιδευτικών για τον συν-χαρακτηρισμό Μαθησιακών Αντικειμένων εντός Ψηφιακών Αποθετηρίων. Τα πεδία αυτά αφορούν σε μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής, βασισμένα σε δεδομένα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (1/7/2016-15/7/2017).
 • ΓΓΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ PINCLOUD – Providing Integrated eHealth Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure
  Μέλος της ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • ΓΓΕΤ ΝΕΤΝΕΤ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος και εισηγητής για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Α2: «Τεχνολογίες και Εξοπλισμός Πρόσβασης» του εταιρικού φορέα διάρκειας 65 ωρών. Περιλαμβάνει τις ενότητες Επεξεργαστές Επικοινωνιών, Εργαλεία Ανάπτυξης, Συνεπτυγμένες Αρχιτεκτονικές Υλικού, Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες, Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων.
 • Celtic IMPULSE
  Σχεδίαση και υλοποίηση κατανεμημένης πλατφόρμας IMS για ανάπτυξη, παροχή και ενοποίηση υπηρεσιών πολυμέσων στο Internet με υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών. Μέλος του Project Coordination Committee και Επιστημονικός Υπεύθυνος υποέργου ΓΓΕΤ. Ο φορέας ανέπτυξε τον 3GPP SIP Media Gateway που ενοποιεί τον κόσμο του IMS με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο PSTN μετατρέποντας κατάλληλα μεταξύ τους ροές πολυμέσων και σηματοδοσίας. Προτάθηκε για το βραβείο Eureka Lynx Award 2007.
 • ESA SATFireman: A Satellite Wildfire Management Solution for Greece
  Δημιουργός του ESA project που εγκρίθηκε από την ESA (outline και full proposal) και για το οποίο εξασφαλίστηκε εθνική χρηματοδότηση αλλά δε συμβολαιοποιήθηκε λόγω τελικής άρνησης του Πυροσβεστικού Σώματος να υπογράψει το ESA contract. Στο έργο συμμετείχαν οι φορείς inAccess Networks, HellasSat, Space Hellas, Aratos, British Columbia Forest Service, Πυροσβεστικό Σώμα και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.
 • ΙΤΕΑ-2 WELLCOM: Deployment and Management of Services and Applications in a Distributed Home Environment
  Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα. Το ευρωπαϊκό έργο περιελάμβανε 20 φορείς, μεταξύ των οποίων σημαντικούς ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και βιομηχανικούς εταίρους. Στα πλαίσια του έργου δεν κατέστη εφικτή η εθνική χρηματοδότηση και ένταξη του ελληνικού σκέλους.
 • ΓΓΕΤ ΕΡΜΗΣ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένου κυκλώματος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών τηλεφωνίας και μεταφοράς δεδομένων, ώστε να συνδυάζεται χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση. Το έργο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη πλατφόρμας υλικού και λογισμικού γύρω από το IC, ώστε το τελικό παραδοτέο να αποτελεί πλήρες σύστημα.
 • ΓΓΕΤ ΑΠΟΛΛΩΝ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σύστημα παροχής προηγμένων τηλεφωνικών υπηρεσιών. Σκοπός του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη του υλικού και του λογισμικού και ο έλεγχος συστήματος που θα χρησιμεύει ταυτόχρονα ως πύλη πρόσβασης (gateway) VoIP και IP τηλεφωνικό κέντρο (IP-PBX).
 • ΓΓΕΤ SECURENET
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Προσαρμοζόμενη μετάδοση κινούμενης εικόνας σε κινητό για υπηρεσίες ασύρματης επιτήρησης και ασφάλειας. Το έργο αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αρχιτεκτονικής P2P για μεταφορά εικονοροών σε κινητό, χρησιμοποιώντας δίκτυα τρίτης γενιάς.
 • ΓΓΕΤ ΠΗΔΑΛΙΟΝ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Aναπτύχθηκε πολυμεσική μηχανή αναζήτησης υψηλά αδόμητων κατανεμημένων πολυμεσικών δεδομένων. Η αναζήτηση γίνεται με την οπτική πληροφορία σε αντίθεση με τις κλασσικές τεχνικές κειμενικής περιγραφής. Κατά αυτό τον τρόπο μπορούν να ανακτηθούν μη σχολιασμένα δεδομένα που υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό.
 • FP6 IST EPERSPACE: Towards the era of personal services at home and everywhere
  Συμμετείχε στην υλοποίηση της Home Platform for Final Trials.
 • ΓΓΕΤ MEDIAGATE
  Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος. Έρευνα & ανάπτυξη προηγμένων συνεπτυγμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων πυλών πολυμέσων πολλαπλών δικτύων. Το έργο είχε λάβει την υψηλότερη επιδότηση μεταξύ όλων των εγκεκριμένων έργων ΠΑΒΕ-ΠΒΝ από την αρχή του προγράμματος.
 • EUREKA NPMADE
  Συντάκτης του50% της πρότασης και ερευνητής. Επεξεργαστής δικτύων για συσκευές πρόσβασης που υποστηρίζουν πολλαπλές υπηρεσίες.
 • EUREKA VIPNET
  Συντάκτης του 50% της πρότασης και ερευνητής. Τεχνολογίες VDSL για βελτιωμένη επίδοση στο δίκτυο πρόσβασης.
 • EUREKA WEBSOC
  Συντάκτης του 50% της πρότασης και ερευνητής. Ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματης διασύνδεσης τοπικών δικτύων Ethernet.
 • ESPRIT EROPPA: Experiments on Remote Operations for Post Production Applications
  Συντάκτης της πρότασης και εκτελών χρέη Επιστημονικού Υπευθύνου. Πιλοτική ανάπτυξη για την οπτικοακουστική βιομηχανία κατανεμημένου μεταϋπολογιστικού περιβάλλοντος υψηλών επιδόσεων με τη συνδρομή κέντρων υπερυπολογιστών και κατανεμημένου λογισμικού για την απόδοση και διαχείριση φωτορεαλιστικού 3D animation. Το έργο ενοποίησε στις γραμμές παραγωγής των πιλοτικών χρηστών την αθροιστική υπολογιστική ισχύ απομακρυσμένων υπερυπολογιστικών νησίδων. Εφαρμογή στην παραγωγή διαφημιστικών και εκπαιδευτικών τηλεοπτικών παραγωγών και επίτευξη δραστικής μείωσης του χρόνου επεξεργασίας και παραγωγής. Το έργο έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ της ομάδας έργων NETAPDEX κατά την αξιολόγηση της πρότασης και τη διάκριση εξαίρετου έργου.
 • ESPRIT INNO: Technology Transfer on High Performance Computing and Networking
  Συντάκτης της πρότασης και εκτελών χρέη Επιστημονικού Υπευθύνου. Υλοποίηση εφαρμογών HPCN με έμφαση στο επιχειρηματικό όφελος, με πιλοτικούς χρήστες στην οπτικοακουστική βιομηχανία, καρδιολογία, φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, διοίκηση και υποστήριξη αποφάσεων, βιομηχανία ηλεκτρονικών, κλωστοϋφαντουργία. Ο κόμβος αποτέλεσε συστατικό μέλος πανευρωπαϊκού δικτύου 21 τεχνολογικών κόμβων και 630 φορέων.
 • ESPRIT DAVID: Distributed Audiovisual Content Development
  Εφαρμογή δικτυακού συνεργατικού συστήματος για τη βελτίωση του κατανεμημένου πολυσύνθετου περιβάλλοντος εργασίας και των παραμέτρων της παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επίτευξη σημαντικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων: αύξηση παραγωγικότητας, μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
 • ESPRIT EFTOS: Embedded Fault-Tolerant Supercomputing
  Βελτίωση αξιοπιστίας κατανεμημένων εφαρμογών πραγματικού χρόνου. Υλοποιήθηκε εργαλειοθήκη σε επίπεδο κλήσεων λειτουργικού συστήματος για την ανίχνευση σφαλμάτων, την αναδιαμόρφωση του συστήματος και την αποκατάσταση της εφαρμογής. Ασχολήθηκε με την ανοχή σε σφάλματα που αφορούν το high-end επικοινωνιακό μέρος.
 • ESPRIT 3DΗeartView
  Βελτιστοποίηση πρωτοτύπου συστήματος ανακατασκευής καρδιακών δομών σε 3 και 4 διαστάσεις από περιστροφικές αγγειογραφίες. Το σύστημα επικυρώθηκε με κλινικές δοκιμές και δύναται να επαυξήσει τις δυνατότητες ψηφιακών αγγειοκαρδιογράφων. Δραστική μείωση του χρόνου απόκρισης χειρισμού του ανακατασκευασμένου μοντέλου με παραλληλισμό του προβολικού αλγορίθμου.
 • ESPRIT QUAFIN
  Ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος αυτοματοποιημένου ποιοτικού ελέγχου τεχνολογίας line-scan που επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια του συστήματος απόρριψης, αύξηση της ροής του υλικού και περιορισμένη ανάγκη αποθήκευσης πριν από τη συσκευασία. Πιλοτική εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων και εξοικονόμηση του 10% της συνολικής ετήσιας παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.
 • TETRAMED
  Συντάκτης της πρότασης και εκτελών χρέη Επιστημονικού Υπευθύνου ΕΜΠ. Mεταφορά τεχνολογίας από το πανευρωπαϊκό δίκτυο HPCN TTN προς τις νότιες μεσογειακές χώρες: Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία, Μάλτα, Λίβανο, Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αλγερία, Κύπρο, Συρία. Η πρόταση κέρδισε το μειοδοτικό διαγωνισμό ‘Tender III/98/028 – Provision of HPCN Services’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • ESPRIT MACS
  Μελέτη ανάπτυξης δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών διοίκησης και λήψης αποφάσεων στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • ESPRIT MACVIS-T, QUATEX, MACVIS-E
  Μελέτη απαιτήσεων αυτόματου ποιοτικού ελέγχου στην κλωστοϋφαντουργία και στις γραμμές παραγωγής τυπωμένων κυκλωμάτων και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών.
 • ACTS DOLMEN
  Σχεδίαση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικής TINA-C για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ετερογενή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Πρωτοτυποποίηση υποσυστημάτων για σταθερές και κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, επαύξηση της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος κατανεμημένης επεξεργασίας για τον ελέγχο, τη διαχείριση και την αλληλεπίδραση των υποσυστημάτων, προσαρμογή και διασύνδεση δικτυακών πόρων.
 • RACE II BOOST
  Σχεδίαση και υλοποίηση αντικειμενοστραφούς περιβάλλοντος ανάπτυξης υπηρεσιών συμβατό με το μοντέλο αναφοράς OSA. Το περιβάλλον συνιστούν κατάλληλα τροποποιημένα διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού ώστε να υποστηρίζεται ο κύκλος ανάπτυξης υπηρεσίας του μοντέλου αναφοράς SCORE. Ασχολήθηκε με τη μοντελοποίηση των reference points της αρχιτεκτονικής και την υλοποίηση μηχανισμών αυτοματοποιημένης ανάπτυξης υπηρεσίας στο δίκτυο.
 • NTUA Supercomputing
  Διεξαγωγή εκτενούς έρευνας αγοράς και σύνταξη και υποστήριξη της οργανωτικής δομής και στρατηγικής του Κέντρου Υπερυπολογιστών του ΕΜΠ (υπερυπολογιστές SGI PowerChallenge XL και Intel Paragon XP/S). Στη σχετική έρευνα αγοράς εντοπίζεται η απαρχή του ερευνητικού έργου EROPPA. Σε συνεργασία με τους Επίκ. Καθ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Επίκ. Καθ. Ηρακλή Αβραμόπουλο και Φραγκίσκο Βέλλη.

Open-Source

 • PowerQUICC-II MPC8260 Linux ATM
  Μελέτη και ανάπτυξη του διεθνώς αναγνωρισμένου οδηγού συσκευής ATM για το λειτουργικό σύστημα Linux και για ενσωματωμένα συστήματα που φέρουν τον επεξεργαστή επικοινωνιών MPC8260 αρχιτεκτονικής PowerQUICC-II και τα παράγωγά του (MPC82xx), ο οποίος σύμφωνα με έρευνα αγοράς του οίκου Gartner Dataquest διατηρούσε ποσοστό 83% της αγοράς επεξεργαστών επικοινωνιών το 2002. Η συγκεκριμένη εργασία έχει υποστηριχθεί ερευνητικά με επιστημονικές δημοσιεύσεις. Πρώιμη έκδοση του οδηγού για διεπαφή UTOPIA έχει παραχωρηθεί στη Linux κοινότητα και προέκυψε ο SourceForge MPC8260 Linux ATM driver. Μέχρι σήμερα η σχετική ιστοσελίδα έχει δεχθεί περισσότερες από 16000 επισκέψεις και 1500 downloads. O μηχανισμός επιτρέπει την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών πρόσβασης σε δίκτυα ΑΤΜ. Σε αυτές περιλαμβάνονται εφαρμογές DSL και ανάστροφης πολύπλεξης ΑΤΜ πολλαπλών συνδέσμων TDM. Βάσει αυτών των επιτευγμάτων, ζητήθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με PowerQUICC-III ATM products από καταξιωμένο κατασκευαστή mobile backhauling συστημάτων των ΗΠΑ (με πελάτες την China Mobile και διεθνείς mobile operators).
 • HERMES
  Open Source IP-PBX/VoIP Gateway Multi-Core SoC (LEON3).
 • UPnP Task Execution Manager
  To STEM συνιστά μία υπηρεσία OSGi UPnP που παράγει γεγονότα και επενεργεί σε συσκευές και υπηρεσίες UPnP όταν επαληθεύεται ένα σύνολο συνθηκών που σχετίζονται με υπηρεσίες ή συσκευές UPnP. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ICT-FET-ATRACO υπό το συντονισμό του υπογράφοντος.
 • Youpi UPnP-OSGi bridge
  To Youpi συνιστά μία υλοποίηση σε Java του πρωτοκόλλου UPnP (Universal Plug and Play), το οποίο επιτρέπει την απομακρυσμένη εύρεση (remote discovery) και έλεγχο των συσκευών που υπάρχουν σε ένα δίκτυο IP. Η τεχνολογία UPnP προωθείται από το UPnP forum, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικοί φορείς της βιομηχανίας ηλεκτρονικών, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Το πρωτόκολλο UPnP περιλαμβάνεται σε πολλές συνήθεις συσκευές, όπως Internet routers, network disks (NAS servrs), XBOX 360, PlayStation3 κ.ά. Το λογισμικό Youpi αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ICT-FET-ATRACO και υπό το συντονισμό του υπογράφοντος υλοποιήθηκε η υποστήριξη του πρωτοκόλλου OSGi στο Youpi (UPnP-OSGi bridge). Μέχρι σήμερα η σχετική ιστοσελίδα είχε δεχθεί περισσότερα από 500 διακριτά downloads.

Android apps

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εφαρμογή παραγγελιοληψίας σε εστιατόρια.
 • Εφαρμογή επικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους.
 • Haemelin app παρακολούθησης ασθενών αιματολογικής ογκολογικής κλινικής.
 • Εφαρμογή εκμάθησης αλφαβήτου της νοηματικής γλώσσας και μετατροπής νοηματικής γλώσσας σε γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου και αντίστροφα.
 • Internet forum client.
 • Oπτικοποίηση σχέσεων και δραστηριοτήτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Couch surfing.
 • Order management tracking.
 • Container tracking.
 • Φιλική δήλωση ατυχήματος.
 • Radiation monitor για την χρήση smartphones.
 • CabMate taxi sharing.
 • Έξυπνο σπίτι στο Cloud.
 • Tραπεζική ρύθμιση δανείων.
 • eShop client.
 • Client αυτόματου συστήματος προβλέψεων βασισμένο σε δεδομένα τεχνικής ανάλυσης.
 • Διαχειριστής τροχήλατης κάμερας με μικροϋπολογιστή Arduino και Raspberry.
 • Διαχειριστής τροχήλατου ρομποτικού βραχίονα.
 • Virtual guide με χρήση QR codes.
 • Εφαρμογή σχολικής ηγεσίας.
 • Tουριστική εφαρμογή χρονικά εξαρτημένου προσανατολισμού.
 • Eφαρμογή μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Video games.
 • Tools for remote control/monitoring.