Φλώρα Μαλαματένιου

Γραφείο -
Email flora@unipi.gr
Τίτλος Καθηγήτρια
Ώρες Γραφείου -
Διδασκαλία

Σύντομο βιογραφικό

Η Φλώρα Α. Μαλαματένιου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει διατελέσει σύμβουλος και ερευνήτρια σε ερευνητικά κέντρα και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία σε θέματα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Είναι μέλος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών ενώσεων, είναι τακτικός κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ψηφιακές υπηρεσίες υγείας στο παγκόσμιο ιστό, διεισδυτικά συστήματα υγείας, (προσωπικός) ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, ασφάλεια πληροφοριών υγείας και συστήματα ροής εργασιών.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2014 – 2018

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards Clinical and Operational Efficiency through Healthcare Process Analytics”, International Journal of Big Data and Analytics in Healthcare (IJBDAH), (in print, October 2016).
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An agent-oriented, workflow-based mobile framework for implementing interoperable Healthcare Information Systems”, International Journal of Privacy and Health Information Management (IJPHIM), Vol 5, Νο 2, 2016.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Document management mechanism for holistic emergency healthcare”, International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics, 9 (2), 1-15, 2014.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘E-EPR: A workflow-based electronic emergency patient record’, Personal and Ubiquitous Computing, 18 (1), pp.91-100, 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F, and Vassilacopoulos G: ‘An Android-Enabled PHR-based System for the Provision of Homecare Services’, International Journal of Measurement Technologies and Instrumentation Engineering (IJMTIE), 3 (2), 1-18, 2013.
 • M. Poylymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, “Specifying process requirements for holistic care”, Informatics for Health and Social Care, 1-11, 2013.
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Emergency Healthcare Process Automation Using Mobile Computing and Cloud Services’, Journal of Medical Systems, 36(5):3233-41, 2012.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Approach to Participative Personal Health Record System Development”, International Journal of Healthcare Delivery Reform Initiatives, Vol. 2, No. 4, pp.1-16, 2010.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “A System for the Provision of Medical Diagnostic and Treatment Advice in a Home Care Environment”, Personal and Ubiquitous Computing Journal, Vol. 14, No. 6, pp. 551-561, 2010.
 • Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A SOA approach to the implementation of an electronic medical record’, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol.3, No. 3, pp. 343-352, 2010.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Koufi V, Malamateniou F, Vassilakopoulos G: “An EHR Platform for Realizing Precision Medicine in Emergency Care”, The Third International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing (HEALTHINFO 2018), October 14, 2018 to October 18, 2018 – Nice, France.
 • Kalamatianou MA,        Malamateniou F, “An Extended UTAUT2 Model for e-Government Project Evaluation”, The Eleventh International Conference on Digital Society and eGovernments, ICDS 2017, March 19 – 23, 2017 – Nice, France.
 •  Malamateniou F, Themistocleous M, Prentza A, Papakonstantinou D and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware, Capability-based, Role-centric Access Control Model for IoMT”. 6th EAI International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (MobiHealth 2016), November 14th-16th, 2016, Milan, Italy.
 •  Malamateniou F, Themistocleous M, Prentza A and Vassilacopoulos G: “A Capability-based, Role-centric Access Control Mechanism for IoMT-enhanced, Cloud-based PHRs”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2016 (EMCIS2016), June 23th – 24th 2016, Krakow, Poland.
 •  Karabetsou V and Malamateniou F, Vassilacopoulos G: “Workflow Analytics for Improving Healthcare Learning Processes”. In Proceedings of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2016 (EMCIS2016), June 23th – 24th 2016, Krakow, Poland.
 •  Karabetsou V and Malamateniou F: “Process-Oriented e-Learning System for Training Healthcare Professionals on Big Data Usage”. In Proceedings of the 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2016) – Volume 5: HEALTHINF 2016, pages 523-528.
 •  Mikaela Poulymenopoulou, Flora Malamateniou, Andriana Prentza and George Vassilacopoulos, Challenges of Evolving PINCLOUD PHR into a PHR-based Health Analytics System, European Mediterrenean and Middle Eastern Conference on Information Systems 2015 (EMCIS2015), Athens, Greece, June 01-02, 2015.
 •  Koufi V, Malamateniou F, Vassilakopoulos G, A Big Data-driven Model for the Optimization of Healthcare Processes, International Conference on Medical Informatics in Europe (MIE 2015), Madrid, Spain, May 27-29, 2015.
 •  Papakonstantinou D, M. Poulymenopoulou, , F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos Design of a health analytics online program to improve healthcare provider orders, International Conference on Medical Informatics in Europe (MIE 2015), Madrid, Spain, May 27-29, 2015.
 •  M. Poulymenopoulou, Papakonstantinou D, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, A health analytics semantic ETL service for obesity surveillance, International Conference on Medical Informatics in Europe (MIE 2015), Madrid, Spain, May 27-29, 2015.
 •  M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, “A LOD-based service for extracting Linked Open Emergency Care Data”, In Proccedings of the International Work- Conference on Bioinforamtics and Biomedical Engineering (IWBBIOI’15), Granada, Spain, April 15-17, 2015.
 •  Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopoulos G, Prentza A, Malamateniou F, Kyriazis D, Pittas G, “Introducing a Patient-Centered e-Health Record Over the Cloud”, The 3rd  International Conference on Data Analytics (DATA ANALYTICS 2014), Rome, Italy, August 24 – 28, 2014.
 •  Poulymenopoulou M, Papakonstantinou M, Malamateniou F, Koumaditis K and Vassilacopoulos G, “PINCLOUD II: An Enhanced Cloud-based PHR Service with Healthcare Analytics”, In Proceedings of the European Mediterrenean and Middle Eastern Conference on Information Systems 2014, EMCIS2014, Doha, Quatar, October 27 -28, 2014.
 •  Koufi V, Malamateniou F, Katelaris L and Vassilakopoulos G, “PINCLOUD e-prescribing: A cloud-based e-prescribing system”, In Proceedings of the European Mediterrenean and Middle Eastern Conference on Information Systems 2014, EMCIS2014, Doha, Quatar, October 27 -28, 2014.
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “Privacy-Preserving Mobile Access to Personal Health Records through Google’s Android”, In Proceedings of the 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, (MobiHealth 2014), Athens, Greece, 5-7 November, 2014.
 •  M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, A virtual PHR authorization system, In Proccedings of the International Conference on Biomedical and Health Informatics (IEEE BHI’14), pp.73-76, Valencia, Spain,1-4 June, 2014.
 •  Koufi V, Malamateniou F, Tsohou A and Vassilacopoulos G: “A Framework for privacy-preserving access to next generation EHRs”, In Proceedings of the 25th International Conference of the European Federation for Medical Informatics, (MIE’2014), Istanbul, August 31st – September 3rd, 2014.
 •  Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Designing a competency-based MOOC to facilitate EMR usage”, In Proceedings of the 25th International Conference of the European Federation for Medical Informatics, (MIE’2014), Istanbul, August 31st – September 3rd, 2014.
 •  Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Adaptive Healthcare Processes for Personalized Emergency Clinical Pathways”, In Proceedings of the 25th International Conference of the European Federation for Medical Informatics, (MIE’2014), Istanbul, August 31st – September 3rd, 2014.
 •  Koufi V, Malamateniou F, Prentza A and Vassilacopoulos G: ‘A Framework for privacy-preserving classification of next generation PHR data’, In Proceedings of the International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2014), Athens, Greece, July 10 -13, 2014.
 •  Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Machine Learning for Knowledge Extraction from PHR Big Data”, In Proceedings of the International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2014), Athens, 10-13 July 2014.
 •  Koumaditis KThemistocleous MVassilacopoulos GPrentza AKyriazis DMalamateniou FMaglaveras NChouvarda IMourouzis A. Patient-Centered e-Health Record over the Cloud, In Proceedings of the International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2014), Athens, 10-13 July 2014.
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Ontology-driven Interoperable Virtual PHRs’, Med-e-Tel 2014, Luxembourg, April 9-11, 2014.
 •  Malamateniou F, Koufi V and Vassilacopoulos G: ‘Smarter EMSs within Smarter Healthcare Territories’, Proceedings, International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2013), New York, USA, October 2-4, 2013.
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Preserving patient privacy within a smarter city environment’, Proceedings, International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2013), New York, USA, October 2-4, 2013.
 •  Koufi V, Malamateniou F, Prentza A and Vassilacopoulos G: ‘Android-based Access to Holistic Emergency Care Record’, In Proceedings of the International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2013), Athens, Greece, July 5 – 7, 2013.
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A Sophisticated Mechanism for Enabling Real-time Mobile Access to PHR Data’, In Proceedings of the International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH 2013), Athens, Greece, July 5 – 7, 2013.
 •  Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F, Prentza A and Vassilacopoulos G: “A conceptual security framework for personal health records (PHRs)”, ICIMTH 2013, Athens, 5-7 July 2013.
 •  Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Enabling the use of enhanced medical SOPs by an mLearning training solution”, ICIMTH 2013, Athens, 5-7 July 2013.
 •  Maglogiannis I, Delibasis K, Goudas T, Prentza A, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Video Segmentation of Moving Humans for Assistive Environments”, ICIMTH 2013, Athens, 5-7 July 2013.
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘An Android-Enabled Mobile Framework for Accessing Holistic Emergency Medical Services on the Cloud’, Med-e-Tel 2013, Luxembourg, April 10-12, 2013.
 •  V. Koufi, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos, A. Prentza, “An Android-Enabled Mobile Framework for ubiquitous access to cloud emergency medical services”. In Proceedings of the IEEE 2nd Symposium on Network Cloud Computing and Applications (IEEE NCCA 2012), London, UK, December 3-5, 2012.
 •  C. Doukas, I. Maglogiannis, V .Koufi, F. Malamateniou and G. Vassilacopoulos, “Enabling Data Protection through PKI encryption in IoT m-Health Devices”. In Proceedings of the IEEE 12th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE 2012), Larnaka, Cyprus, November 11-13, 2012.
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “An Android-Enabled Mobile Framework for Ensuring Quality of Life through Patient-Centric Care”, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, 2012 (accepted for presentation).
 •  Papakonstantinou D, Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards a mLearning training solution to the adoption of a CPOE system”, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, 2012 (accepted for presentation).
 •  Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Using a patient-centered aproach for health and social care integration”, MIE 2012, Pisa, Italy, 26-29 August, 2012 (accepted for presentation).
 •  Malamateniou F, Poulymenopoulou M and Vassilacopoulos G: “Specifying workflow requirements for holistic care”, Med-e-Tel 2012, Luxemburg, 18-20 April, 2012.
 •  Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Towards an embedded semantic wiki for user training in an ePrescribing service”, MEI 2012, Thessaloniki, Greece, 6-7 April, 2012.
 •  Poulymenopoulou M, Papakonstantinou D, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Enhancing patient information sharing through social networks”, Proceedings of the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2012, Vilamoura, Algavre, Portugal, 1-4 February, 2012.
 •  D. Papakonstantinou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: “Embedding on-line training in an e-prescribing service”, KMIS 2011, Paris, France, 26-29 October, 2011.
 •  Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G. “An Access Control Framework for Pervasive Mobile Healthcare Systems Utilizing Cloud Services”, Proceedings of the International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare, MobiHealth 2011, Kos , Greece, October 05-07, 2011
 •  D. Papakonstantinou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘User training in primary care processes through a semantic wiki’, e-Health 2011, Rome, Italy, 20-22 July, 2011 (accepted for presentation).
 •  M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou D. Papakonstantinou, G. Vassilacopoulos, ‘Cloud-based information support for Emergency Healthcare’, MIE 2011, Oslo, Norway, 28-31 August, 2011 (accepted for presentation).
 •  D. Papakonstantinou, M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘A cloud-based semantic wiki for user training in healthcare process management’, MIE 2011, Oslo, Norway, 28-31 August, 2011 (accepted for presentation).
 •  D. Papakonstantinou, M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou  G. Vassilacopoulos: ‘A semantic wiki for user training in ePrescribing processes’, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011 (accepted for presentation).
 •  M. Poulymenopoulou, F. Malamateniou, G. Vassilacopoulos: ‘E-EPR: A cloud-based architecture of an electronic emergency patient record’, PETRA 2011, Crete, Greece, May 25-27, 2011 (accepted for presentation).
 •  F. Malamateniou, M. Poulymenopoulou, G. Vassilacopoulos: ‘A service oriented approach for implementing inter-organizational healthcare processes on the cloud’, Med-e-Tel 2011, Luxembourg, April 6-8, 2011 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘Context-Aware Security in Cloud Emergency Medical Services’, International Conference on Health Informatics- HEALTHINF 2011, Rome Italy, 26-29 January 2011.
 •  Koufi V, Malamateniou F, Mytilinaiou E, Vassilacopoulos G: ‘An event-based, role-based authorization model for workflow healthcare systems, 3rd International ICST Conference on Electronic Healthcare for the 21st century- eHealth 2010, Casablanca, Morocco 13-15 December 2010 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G:’ Ubiquitous Access to Cloud Emergency Medical Services’, The 10th IEEE International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine-ITAB 2010, Corfu, Greece 2-5 November 2010 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘Authorization in Cloud e-Radiology Services’, International Conference on Knowledge Management and Information Sharing, KMIS 2010, Valencia, Spain 25-28 October 2010 (accepted for presentation).
 •  Doukas C, Maglogiannis I, Tsanakas P, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘mPharmacy: A System Enabling Prescription and Personal Assistive Medication Management on Mobile Devices’, International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – MobiHealth 2010, Ayia Napa, Cyprus, 18-20 October 2010 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G: ‘A portal for ubiquitous access to Personal Health Records on the Cloud’, International ICST Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare – MobiHealth 2010,  Ayia Napa, Cyprus, 18-20 October 2010 (accepted for presentation).
 •  Macris A, Malamateniou F, and Vassilacopoulos G. ‘Enhancing Users’ Participation in Business Process Modeling through Ontology-Based Training’, Communications in Computer and Information Science (CCIS), M.D. Lytras et al. (Eds.): WSKS 2010, Part II, CCIS 112, pp. 278–288, 2010.  Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 •  Koufi V, Malamateniou F, Vassilacopoulos G and Papakonstantinou D: ‘Healthcare System Evolution towards SOA: A security perspective’, 13th World Congress on Medical and Health Informatics, MEDINFO 2010, Cape Town, South Africa, September 12-15, 2010 (accepted for presentation).
 •  Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Authorization in Cloud ePrescribing Services”, IADIS International Conference e-Health 2010, Freiburg Germany, July 29-31, 2010 (accepted for presentation).
 •  Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Approach to Process-based PHR System Security”, ICMCC 2010, London June 8-11, 2010 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A PHR Application for Chronic Disease Management’, 3rd International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, PETRA 2010, Samos, Greece, June 23-25, 2010 (accepted for presentation).
 •  Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘A Context-Aware Authorization Model for Interoperable Electronic Health Records’, European Federation of Medical Informatics, Special Topic Conference 2010, EFMI STC 2010, Reykjavik, Iceland, June 2-4, 2010 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Cloud Computing in Healthcare: An Authorization Perspective”, Med-e-Tel 2010, Luxembourg, April 1-3, 2010 (accepted for presentation).
 •  Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Automating Authorization Propagation Process in Personal Health Records’, Under review for the International Conference on Health Informatics, HEALTHINF 2010, Valencia, Spain, January 20-23, 2010.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Konstantinos Koumaditis; George Pittas; Marinos Themistocleous; George Vassilacopoulos; Andriana Prentza; Dimosthenis Kyriazis; Flora Malamateniou, Cloud Services for Healthcare: Insights from a Multidisciplinary Integration Project, In “E health and Telemedicine: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications”, IGI Global, pp.709-734, 2015
 • Poulymenopoulou M, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Ontology-driven authorization policies on personal health records for sustainable citizen-centered healthcare”, Book Chapter, In A. Lazakidou and D. Koutsouris (Eds) In “Special Issue on Concepts and Trends in Healthcare Information Systems – Annals of Information Systems”, Springer-Verlag, 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Privacy preserving access control for PHR-based emergency medical systems”, Book Chapter, In A. Lazakidou and D. Koutsouris (Eds) In “Special Issue on Concepts and Trends in Healthcare Information Systems – Annals of Information Systems”, Springer-Verlag, 2014.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: ‘Privacy-Preserving Access Control for PHR-based Emergency Medical Systems’, Chapter in the book ‘Concepts and Trends in Healthcare Information Systems’, Springer, 2013 (Invited Chapter)
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Personal Health Record System for Emergency Case Management”, Book Chapter, In Ana Fred, Joaquim Filipe and Hugo Gamboa (Eds) ʽCommunications in Computer and Information Scienceʼ (CCIS), Springer-Verlag, 83-96, 2011 (invited chapter).
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A highly-interactive and user-friendly PHR application for the provision of Homecare Services”, Book Chapter, In Röcker, C., & Ziefle, M. (Eds.), ‘Smart Healthcare Applications and Services’, IGI Global, 197-217, 2011.
 • Mytilinaiou E, Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “A Context-Aware Authorization Model for Process-Oriented Personal Health Record Systems”, Book Chapter, In Chryssanthou A, Apostolakis I, & Varlamis I (Eds.), ‘Certification and Security in Health-Related Web Applications: Concepts and Solutions’, IGI Global, 46-65, 2011.
 • Koufi V, Malamateniou F and Vassilacopoulos G: “Using Agent and Workflow Technologies for the Implementation of Interoperable HealthCare Information Systems”, Book Chapter, In Miguel Ángel Sicilia and Pablo Balazote (Eds), ʽInteroperability in Healthcare Information Systems: Standards, Management, and Technologyʼ, IGI Global, 2010.
 • Malamateniou F, Koufi V and Vassilacopoulos G: “Virtual Patient Records”, Book Chapter, In Ioannis Apostolakis (Ed), ʽCooperative Internet and Societyʼ, Papazisis, 2010 (in Greek).

Περισσότερες πληροφορίες