Τηλεϊατρική

Διδάσκοντες Ηλίας Μαγκλογιάννης (Κοσμήτορας Σχολής)
Κωνσταντίνος Μούτσελος
Παρίσης Γάλλος
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΥΥΥ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-722
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και εφαρμογές τηλεϊατρικής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την παροχή υπηρεσιών υγείας από απόσταση. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, θα αναλυθούν τα τεχνικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων τηλεϊατρικής, ενώ θα συζητηθούν και τα συστήματα νέας γενιάς με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου (context awareness) και υπολογιστικής ευφυίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

A)     Να κατανοούν τις βασικές μεθοδολογίες βασικές γνώσεις από την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής

B)     Να γνωρίζουν ο βασικές γνώσεις από τους χώρους της κωδικοποίησης και επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων

Γ)     Να γνωρίζουν τα πρότυπα κωδικοποίησης ιατρικής πληροφορίας

Δ)     Να σχεδιάζουν συστήματα τηλεϊατρικής ανάλογα με τις απαιτήσεις και το είδος της ανταλλασσόμενης  ιατρικής πληροφορίας

E)     Να αξιολογούν τα συστήματα τηλεϊατρικής

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση – Ψηφιακή Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Τεχνικές Συμπίεσης Βιοϊατρικών Δεδομένων
 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων για την Τηλεϊατρική
 • Κωδικοποίηση και Συμπίεση Ιατρικού Video
 • Προτυποποίηση Ιατρικής Πληροφορίας
 • Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
 • Κατ’ οίκον Νοσηλεία (Home Care)
 • Συστήματα Τηλεϊατρικής με χαρακτηριστικά επίγνωσης πλαισίου
 • Ασύρματη και Διάχυτη Τηλεϊατρική (Προνοσοκομειακά και Φορετά Συστήματα)
 • Κλινικές Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
 • Ασφάλεια σε συστήματα Τηλεϊατρικής
 • Μελέτες Εφαρμογής – Εργασίες

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Medical Informatics, e-Health: Fundamentals and Applications (Health Informatics) Softcover reprint of the original 1st ed. 2014 Edition by Alain Venot (Editor), Anita Burgun (Editor), Catherine Quantin (Editor)
 • Εγχειρίδιο τηλεϊατρικής, Pompidou Alain, Αποστολάκης Ιωάννης Α., Ferrer – Roca Olga, Sosa – Iudicissa Marcelo, Allaert Francois, Della Mea Vincenzo, Καστανιά Αναστασία Ν.
 • Ιατρική Πληροφορική τόμος Α, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.