Πρακτική Άσκηση

Διδάσκοντες -
Κατηγορία μαθήματος Ε/Γενικό
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-920-1
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος -
Ώρες εργαστηρίων -
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).