Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Διδάσκοντες Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ
Κατηγορία μαθήματος Ε/Γενικό
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-910
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 4 ώρες
Ώρες εργαστηρίων -
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μάθημα που προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.