Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Διδάσκοντες Άγγελος Ρούσκας
Κατηγορία μαθήματος Ε/Τ&Δ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-323
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι αρχιτεκτονικές και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Έμφαση δίνεται στις δικτυακές φυσικές και λειτουργικές οντότητες και την διαλειτουργικότητά τους, στα πρωτόκολλα επικοινωνίας και σηματοδοσίας, στην σταθερή δικτυακή υποδομή και στις υπηρεσίες των δικτύων 2ης γενιάς (GSM), 3ης γενιάς (UMTS) και 4ης γενιάς (LTE).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση

 • να αντιλαμβάνεται, αναλύει και αξιολογεί βασικές σχεδιαστικές επιλογές ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κινητών επικοινωνιών διαφορετικών γενεών
 • να γνωρίζει την αρχιτεκτονική και τις εμπλεκόμενες φυσικές και λειτουργικές οντότητες των δικτύων διαφορετικών γενεών
 • να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαπομπών, κινητικότητας, και επικοινωνίας δικτύων διαφορετικών γενεών
 • να διαστασιοποιεί κυψελικά δίκτυα βάσει της προσφερόμενης κίνησης και της επιθυμητής ποιότητας υπηρεσίας

Περιεχόμενα

 • Επισκόπηση δικτύων κινητών επικοινωνιών με έμφαση στα δίκτυα 2ης γενιάς GSM, 3ης γενιάς UMTS και 4ης γενιάς LTE.
 • Αρχιτεκτονική δικτύων κινητών επικοινωνιών (υποσυστήματα, λειτουργικά επίπεδα, φυσική αρχιτεκτονική, ραδιοκάλυψη, κινητικότητα).
 • Διαχείριση ραδιοδιαύλων (λειτουργίες και διαδικασίες διαχείρισης ραδιοδιαύλων, διαδικασία διαπομπής, διαπομπή σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική).
 • Διαχείριση κινητικότητας (διαδικασίες εντοπισμού και ενημέρωσης θέσης).
 • Διαχείριση επικοινωνίας (έλεγχος, εγκατάσταση και απόλυση κλήσης, συμπληρωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηνυμάτων).
 • Συστήματα και τυποποιήσεις GSM, GPRS, UMTS, HSPA.
 • Σηματοδοσία (κοινού διαύλου, σύστημα SS7, πρωτόκολλα σηματοδοσίας).
 • Διαχείριση Δικτύων για τα συστήματα PCS.
 • Υπηρεσίες θέσης (αρχιτεκτονική, μέθοδοι προσδιορισμού θέσης).

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Μ. Θεολόγου, “Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών”, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Holma and Toskala, “WCDMA for UMTS: Radio Access for Third Generation Mobile Communications”, Wiley.
 • Holma and Toskala, “HSDPA/HSUPA for UMTS: High Speed Radio Access for Mobile Communications”, Wiley.
 • Michel Mouly and Marie–Bernadette Pautet, “The GSM System for Mobile Communications”, Telecom Publishing.
 • Yi-Bing Lin and Imrich Chlamtac, “Wireless and Mobile Network Architectures”, Wiley.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.