Πτυχιακή Εργασία

Διδάσκοντες Μέλη Δ.Ε.Π.
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-906
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος -
Ώρες εργαστηρίων -
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Δείτε αναλυτικά προτεινόμενα θέματα εργασιών στην ενότητα “Περισσότερες Πληροφορίες” των μελών Δ.Ε.Π. εδώ.

Συνημμένο Έντυπο:

Πρότυπο Eκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας