Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες (2η έκδοση)

Συγγραφέας Αθανάσιος Κανάτας
Εκδότης Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Έτος έκδοσης 2017
Aριθμός σελίδων 680
ISBN 978-960-418-745-4

Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και να καλύψει τις βασικές αρχές της θεωρίας των τηλεπικοινωνιών, όπως αυτές απαιτείται να κατανοηθούν και να κατακτηθούν από τους φοιτητές.
Επιπλέον, στοχεύει στο να αναδείξει τα μαθηματικά εκείνα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και τη σχεδίαση των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και να συνδέσει τις γνώσεις των μαθηματικών που αποκτούν οι φοιτητές στα πρώτα έτη των σπουδών τους, με τις Τηλεπικοινωνίες.

Στην αρχή δίνονται οι βασικές έννοιες των Σημάτων και Συστημάτων κυρίως συνεχούς χρόνου, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα. Στη συνέχεια επιχειρείται η παρουσίαση της διανυσματικής αναπαράστασης των σημάτων. Δίνονται οι έννοιες του συναρτησιακού χώρου και της βάσης του χώρου ή ενός υποχώρου σημάτων και εκείνη της ανάπτυξης των σημάτων σε ορθογώνια σήματα. Εισάγεται η ανάπτυξη περιοδικών σημάτων σε σειρές Fourier, δίνονται οι ιδιότητες των σειρών Fourier, και ολοκληρώνεται η ανάλυση Fourier με την παρουσίαση του μετασχηματισμού Fourier και των ιδιοτήτων του και δίνονται οι κυριότερες εφαρμογές της ανάλυσης Fourier στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ακολουθεί μια γρήγορη αλλά αναλυτική παρουσίαση των εννοιών των πιθανοτήτων και των στοχαστικών ανελίξεων καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής στους δέκτες των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης και δίνονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των βέλτιστων δεκτών στα ψηφιακά συστήματα επικοινωνιών.