Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εκτύπωση

Ο χώρος των Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων συνιστά έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από τη δημιουργία σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ευρυζωνικών δικτύων. Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει αναπτυχθεί ώστε να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις στις σύγχρονες ασύρματες τεχνολογίες για μετάδοση δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, στον σχεδιασμό δικτύων νέας γενιάς, και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και νέων δικτυακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν οργανισμούς και επιχειρήσεις με αντικείμενο τη δημιουργία, λειτουργία, και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτυακών υπηρεσιών.

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στην ανάλυση και τον σχεδιασμό σύγχρονων ασύρματων δικτύων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων νέας γενιάς, καθώς και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και υπηρεσιών για το μελλοντικό Διαδίκτυο.