Σε ποιους απευθύνεται

Εκτύπωση

Το διεπιστημονικό–διαθεματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies)» απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχιούχοι: Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων και Σχολών Γεωεπιστημών (Γεωλογία, Περιβάλλον, Οικολογία, Γεωπονική), Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμημάτων Νομικής, ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.α.