Καλωσήρθατε

Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ.Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” (MSc in Digital Systems and Services) (Α.Π. 20162293, ΦΕΚ 1272/Β’ /4-5-2016) με τις εξής κατευθύνσεις:

    Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες” για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) εξάμηνο επιπλέον για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.
 
Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά.

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων του Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες”