Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

Εκτύπωση

handsΤο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία σύνθετα προβλήματα σχεδίασης, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ήδη στελεχώσει εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους του Τμήματός μας ακολουθούν την οδό της έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται από το Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών «Επαγγελματική Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών«.
Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματός μας έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος συμπεριλαμβάνεται:

Επιπλέον, το Τμήμα ανήκει στις καθηγητικές σχολές σύμφωνα με το ΦΕΚ 156/A’/4-9-2009, Άρθρο 39, το οποίο ορίζει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής.