10 Ιουλίου 2012 – Βράβευση ερευνητικής ομάδας Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε Διεθνές Συνέδριο

Εκτύπωση

Μέλη του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμετείχαν στο 21ο συνέδριο Future Networks and Mobile Summit, το οποίο διεξήχθη στο Βερολίνο, Γερμανίας, στο διάστημα 4 – 6 Ιουλίου 2012. Μέρος της παρουσίας σχετιζόταν με το ερευνητικό έργο iCore (Internet Connected Objects for Reconfigurable Eco-systems), το οποίο αναπτύσει γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies) για το Internet of Things (IoT). Στα πλαίσια του έργου, ομάδα του Τμήματος, αποτελούμενη από την Επικ. Καθηγ. Βέρα Σταυρουλάκη, τον Γεώργιο Πούλιο (μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων», κατεύθυνση «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων»), τον Δημήτρη Κελαιδώνη (απόφοιτο του ΠΜΣ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», κατεύθυνση «Δικτυοκεντρικά Συστήματα»),  τον Βασίλη Φωτεινό (απόφοιτο του ΠΜΣ «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», κατεύθυνση «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα», υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος), τον Δρ Παναγιώτη Βλαχέα, και τον Καθηγ. Παναγιώτη Δεμέστιχα, ανέπτυξε και παρουσίασε υλοποιημένο πρωτότυπο σύστημα έξυπνου σπιτού (smart home) και υποβοηθούμενης διαβίωσης (ambient assisted living). Η όλη προσπάθεια τιμήθηκε με το δεύτερο βραβείο καλύτερης επίδειξης.

Υλικό και φωτογραφίες μπορείτε να δείτε εδώ.