3 Φεβρουαρίου 2012 – Βράβευση απόφοιτου ΠΜΣ στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την Αριστεία & την Καινοτομία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα

Εκτύπωση

Ο κ. Ιωάννης Μπάκας, Καθηγητής του 1ου ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου και απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» (Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση) ήταν ανάμεσα στους 3 που βραβεύτηκαν την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 σε ειδική εκδήλωση για την «Αριστεία & την Καινοτομία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα«. Η βράβευση έγινε στα πλαίσια της δράσης «Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» που θέσπισε το 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η οποία έχει ως στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας. Η «βέλτιστη» εκπαιδευτική πρακτική του 1ου ΕΠΑΛ Αγίου Δημητρίου αφορούσε στην αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την Διδασκαλία του Προγραμματισμού και αποτελούσε το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κ. Μπάκα («Τεχνολογικά υποστηριζόμενη τεχνική εκπαίδευση με την μέθοδο project: Χρήση των Lego Mindstorms στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού των Lego Mindstorms στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού«) στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.youtube.com/watch?v=vbBC1XEfoyE
http://www.youtube.com/watch?v=fSx_R11qbXY
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/handle/unipi/4086