- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος διαρκεί οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και, από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών, διακρίνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών:

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Π.Π.Σ. του Τμήματος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα του Π.Π.Σ. [1] ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάμηνο.

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών [2] (ακαδημαϊκό έτος 2018-19)

Οδηγός Σπουδών 2018-2019 (Ελληνική Έκδοση)

Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά [3].