- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

11 Ιουλίου 2014 – Θέσεις εργασίας στην εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E.

Η εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E. [1] ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομα για να καλύψει τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

Α/Α Job Title
1. Senior Προγραμματιστής / Developer [2]
2. Senior Microsoft Dynamics NAV Consultant [3]
3. Προγραμματιστής ASP.NET [4]