- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

26 Μαρτίου 2013 – Δύο θέσεις ερευνητών στο έργο ATLAS

Το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης & Ανάλυσης Πληροφοριών (www.aiia.csd.auth.gr [1]) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναζητεί ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή (Δρ. Τμήματος Πληροφορικής ή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών) και έναν ερευνητή (Πτυχιούχο Τμήματος Πληροφορικής ή Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών)  που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για την εκτέλεση του έργου «Σύστημα Σχεδίασης Προηγμένων Τουριστικών Υπηρεσιών», στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011».

Λεπτομέρειες στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
http://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/3876?ReturnToPage=1&PageSize=10 [2]

Προθεσμία υποβολής πρότασης έργου: 1η Απριλίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Κοτρόπουλο (costas(-at-)aiia.csd.auth.gr [3]).

Περίληψη έργου

Η αναζήτηση στο Google αγνοεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών, επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με διαδραματιζόμενα γεγονότα στον προορισμό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, και γεο-πληροφορία. Η πληροφορία που λείπει μπορεί να βρεθεί εύκολα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, twitter) και ιστοτόπους διαμοιρασμού πολυμεσικού περιεχομένου (π.χ. Flickr, Youtube) όπου οι επισημειώσεις αποκαλύπτουν συμπεριφορά χρηστών, γεο-περιεχόμενο ή αξιολογήσεις. Η γεωγραφική πληροφορία (γεω-επισημειώσεις, δεδομένα όψεων δρόμων Google, δεδομένα GPS, θέση χρήστη) αποκαλύπτει τη σχετική θέση προς ένα συγκεκριμένο αξιοθέατο. Χρησιμοποιώντας την πληροφορία αυτή στη σημασιολογική ανάλυση πολυμέσων εμπλουτίζονται οι υπηρεσίες πολυμέσων που βασίζονται στην πληροφορία θέσης, η ανίχνευση και αναγνώριση αντικειμένων και η περιγραφή/ παρουσίαση περιεχομένου που λαμβάνει υπόψη διαφορετικά πολιτιστικά πρότυπα. Η αξιοποίηση των προτιμήσεων του επισκέπτη και της γεω-πληροφορίας θα βελτιώσει τη αναζήτηση και υπόδειξη πολυμεσικής πληροφορίας σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού τουρισμού. Η βασική ιδέα είναι η αντιμετώπιση της αναζήτησης/υπόδειξης πληροφορίας ως προβλήματος βελτιστοποίησης με εισαγωγή σχετικών περιορισμών, που αναμένεται να βελτιώσει την ακρίβειά της και επομένως την ικανοποίηση του επισκέπτη κατά τουλάχιστον μία τάξη μεγέθους από τα υπάρχοντα τουριστικά πληροφοριακά συστήματα. Στην πρόταση θα αναπτυχθούν καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία λογισμικού που λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική πληροφορία για α) επισημείωση β) ανάκτηση και υπόδειξη πληροφορίας και γ) υπηρεσίες γεω-εντοπισμού.