Επίκουρος Καθηγητής Ορέστης Τελέλης

Ο Ορέστης Τελέλης έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2001. Από το ίδιο τμήμα έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (2003) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Θεωρητική Πληροφορική (2006). Κατόπιν, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο Evry-Val d’Essonne (Γαλλία, 2007) και στο Πανεπιστήμιο του Aarhus (Δανία, 2007-2009). Κατά την περίοδο 2009-2010, του απονεμήθηκε η υποτροφία «Allain Bensoussan» από το European Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM), για μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό Κέντρο για τα Μαθηματικά και την Πληροφορική (CWI Amsterdam) της Ολλανδίας. Κατόπιν, εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Liverpool (Ηνωμένο Βασίλειο, 2010-2012). Την περίοδο 2012-2014, έλαβε χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Σχεδιασμό και τη Θεωρητική Ανάλυση Αλγορίθμων και στην Υπολογιστική Πολυπλοκότητα. H πρόσφατη έρευνά του αφορά στα πεδία της Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων (Σχεδιασμός Μηχανισμών, Υπολογισμός και Απόδοση Ισορροπιών, Δημοπρασίες και Αλγόριθμοι Τιμολόγησης) και των Προσεγγιστικών Αλγορίθμων για υπολογιστικά δύσκολα προβλήματα.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2013 – 2017


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • E. Markakis, O. Telelis: Item Bidding for Combinatorial Public Projects. Theoretical Computer Science 678: 40-55 (2017)
 • P. Krysta, O. Telelis, C. Ventre: Mechanisms for Multi-unit Combinatorial Auctions with a Few Distinct Goods. Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) 53: 721-744 (2015).
 • B. de Keijzer, G. Schaefer, O. Telelis: The Strong Price of Anarchy of Linear Bottleneck Congestion Games. Theory of Computing Systems 57(2): 377-396 (2015).
 • E. Markakis, O. Telelis. Uniform Price Auctions: Equilibria and Efficiency. Theory of Computing Systems 57(3): 549-575 (2015).


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • G. Birmpas, E. Markakis, O. Telelis, A. Tsikiridis: Tight Welfare Guarantees for Pure Nash Equilibria of the Uniform Price Auction. Proceedings of the 10th International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT) Springer LNCS 10504: 16-28, 2017 (Best Paper Award).
 • E. Markakis, O. Telelis: Envy-Free Revenue Approximation for Asymmetric Buyers with Budgets. Proceedings of the 9th International Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT), Springer LNCS 9928: 247-259, 2016.
 • E. Markakis, O. Telelis: Item Pricing for Combinatorial Public Projects. Proceedings of the 11th International Conference on Algorithmic Aspects of Information and Management (AAIM), Springer LNCS 9778: 1-13, 2016.
 • P. Krysta, O. Telelis, C. Ventre: Near-Optimal Approximation Mechanisms for Multi-Unit Combinatorial Auctions. Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2015: 4275-4281.
 • M. Karaliopoulos, O. Telelis, I. Koutsopoulos: User Recruitment for Mobile Crowdsensing over Opportunistic Networks. Proceedings of IEEE INFOCOM 2015: 2254-2262.
 • E. Markakis, O. Telelis. Item Bidding for Combinatorial Public Projects. Proceedings of the 28th Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2014:749–755, AAAI Press.
 • B. de Keijzer, E. Markakis, G. Schaefer, O. Telelis. Inefficiency of Standard Multi-Unit Auctions. Proceedings of the 21st European Symposium on Algorithms (ESA), Springer LNCS 8125: 385–396, 2013.
 • P. Krysta, O. Telelis, C. Ventre. Mechanisms for Multi-Unit Combinatorial Auctions with a Few Distinct Goods. Proceedings of the 12th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 2013: 691–698 (Best Paper Award).