Διοικητικό Προσωπικό

Εκτύπωση

Τηλέφωνο Fax e-mail
Πούπουζα Κατερίνα +30 210-4142752 +30 210-4142753 kpoupou(-at-)unipi(-dot-)gr
Πάνου Αγγελική +30 210-4142751 +30 210-4142753 apanou(-at-)unipi(-dot-)gr
Δρίτσα Αλεξάνδρα +30 210-4142773 +30 210-4142753 adritsa(-at-)unipi(-dot-)gr