25 Σεπτεμβρίου 2017 – 1η Θέση στο SemEval’2017 Challenge (Task 4: Sentiment Analysis in Twitter)

Εκτύπωση

Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην οποία συμμετείχε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Χρήστος Δουλκερίδης κατέλαβε την 1η θέση (μεταξύ περισσότερων από 40 ομάδων) στον ετήσιο διαγωνισμό SemEval’2017 και συγκεκριμένα στο Task 4: Sentiment Analysis in Twitter.

Το σχετικό paper που περιγράφει την προσέγγιση:
Christos Baziotis, Nikos Pelekis, Christos Doulkeridis: DataStories at SemEval-2017 Task 4: Deep LSTM with Attention for Message-level and Topic-based Sentiment Analysis. SemEval@ACL 2017: 747-754.
Available at: http://aclweb.org/anthology/S/S17/S17-2126.pdf

Περιγραφή του διαγωνισμού και επίσημα αποτελέσματα:  http://alt.qcri.org/semeval2017/task4/data/uploads/semeval2017-task4.pdf