- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Γραμματεία Τμήματος

Το κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Ζέας 80-82 (2ος όροφος). Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 11:30 – 14:00.

Επίσης, η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στεγάζεται στον ίδιο χώρο και εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από τις 11:30 – 14:00 και Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη από τις 14:30-18:00.

Προϊσταμένη: Αντωνίου Παρασκευή
Τηλ.: 210-4142235
e-mail: panton(-at-)unipi(-dot-)gr [1]
Υπάλληλος Παπαδόγιαννη Όλγα
Τηλ.: 210-4142426
e-mail: olpap(-at-)unipi(-dot-)gr [2]
Υπάλληλος Σκούντζου Σοφία
Τηλ.: 210-4142373
e-mail: sskountz(-at-)unipi(-dot-)gr [3]
Υπάλληλος Φρεντζάς Ιωάννης
Τηλ.: 210-4142076
e-mail: fretzas(-at-)unipi(-dot-)gr [4]
Fax: 210-4142376
Ομαδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Γραμματείας: gramds(-at-)unipi(-dot-)gr [5]