- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

Ερευνητικά Εργαστήρια

1. Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών [1]
2. Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας [2]
3. Εργαστήριο Δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών [3]
4. Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων [4]
5. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [5]
6. Εργαστήριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση [6]
7. Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογιών Πολυμέσων [7]
8. Εργαστήριο Tεχνητής Νοημοσύνης [8]
9. Εργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής [9]
10. Εργαστήριο Συστημάτων και Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας [10]