24 Ιουλίου 2019 – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη»

Εκτύπωση

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.