27 Σεπτεμβρίου 2019 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Εκτύπωση

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

 

Πρόσβαση στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης Π.Π.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο
MONO για το μητρώο Ε/16… (Ακαδ. Έτος 2019-20) και για όσους φοιτητές με μητρώο Ε/15… δεν υπέβαλαν πέρυσι (Ακαδ. Έτος 2018-19) την αντίστοιχη δήλωση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος με Αριθμό Μητρώου Ε/16… και Ε/15… (όσοι δεν υπέβαλαν πέρυσι (2018-19) την αντίστοιχη δήλωση) να δηλώσουν υποχρεωτικά στο site https://www.ds.unipi.gr/pps_majors στο Σύστημα Δήλωσης Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης, τη Δευτερεύουσα Κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν πάρει από τη Γραμματεία (το όνομα χρήστη ως username και τον κωδικό πρόσβασης ως password).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης είναι να έχει δηλωθεί στο 5ο εξάμηνο σπουδών η Κύρια Κατεύθυνση.

Παρατείνεται έως και τις 16 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία για τη δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης.

Μετά την οριστική υποβολή δήλωσης της Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20 Αρχείο
2. Αλλαγή ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων” Αρχείο
3. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων” Αρχείο
4. Προσωρινή αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διαλειτουργικότητα Συστημάτων” Αρχείο
5. Αναβολή του μαθήματος 5ου εξαμήνου «Ευρυζωνικά Δίκτυα» Αρχείο
6. Αναβολή του μαθήματος 7ου εξαμήνου «Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας» Αρχείο
7. Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Αρχείο
8. Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 Αρχείο
9. Έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων «Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών» και «Διοίκηση Έργων Πληροφορικής» Αρχείο
10. Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας» Αρχείο
11. Έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος «Αξιολόγηση Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Συστημάτων» Αρχείο
12. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Ηλεκτρονικό Επιχειρείν” Αρχείο
13. Ώρα έναρξης του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών” στις 15/10/2019 Αρχείο
14. Ώρα έναρξης του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διοίκηση Έργων Πληροφορικής” στις 17/10/2019 Αρχείο