- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - https://www.ds.unipi.gr -

26 Σεπτεμβρίου 2017 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων [1] μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών όπως ισχύουν για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017–18 Αρχείο [2]

 

Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών για το 4ο έτος (Μητρώα Ε/14… και παλαιότεροι) Αρχείο [3]

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18 Αρχείο [4]
2. Αλλαγή ώρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης” Αρχείο [5]
3. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη” Αρχείο [6]
4. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 5ου εξαμήνου “Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα” Αρχείο [7]
5. Ανακοίνωση για το μάθημα 7ου εξαμήνου «Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων» Αρχείο [8]
6. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Διοίκηση Έργων Πληροφορικής” Αρχείο [9]
7. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 1ου εξαμήνου “Γλώσσα Προγραμματισμού C” Αρχείο [10]
8. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική” (ΟΔΕ) Αρχείο [11]