1 Σεπτεμβρίου 2014 – Principal Researcher, 5G, στην εταιρεία Nokia Technologies στη Φιλανδία

Εκτύπωση

Ενημερωθείτε για τη θέση εργασίας από εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καθηγητή του Τμήματος κ. Παναγιώτη Δεμέστιχα (pdemest(-at-)unipi(-dot-)gr).