Μαντζάνα Βασιλική

Η Βασιλική Μαντζάνα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Έλαβε πτυχίο στα Πληροφορικά Συστήματα (2003), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Τηλεϊατρική και στα Ηλεκτρονικά Συστήματα Υγείας (2004) και διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκλήρωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (2006) από το Brunel University (δυτικό Λονδίνο). Από τον Δεκέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 2010 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και υπεύθυνη για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων ασφαλισμένου. Από το 2006, έχει διδάξει σε ελληνικά (με βάση το Π.Δ. 407/80) και διεθνή πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Brunel University. Επίσης, από το 2005 έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε βιβλία, διεθνή περιοδικά (CAIS, IJTM, EJIS) και συνέδρια (ECIS, HICSS, AMCIS), και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανωτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επίσης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του εκπαιδευτικού συγγράμματος ‘Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές’. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού, τις υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές και τα πληροφοριακά συστήματα υγείας. Η Β. Μαντζάνα συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Μ. Θεμιστοκλέους.