Πετροπούλου Ουρανία

Η Δρ. Πετροπούλου Ουρανία είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Master in Education (M.Ed) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διδάκτορας Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Από το Οκτώβριο του 2001 υπηρετεί στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από τον Νοέμβριο του 2011 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα από τον Μάρτιο του 2012 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστήριου Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού (CoSy-LLab), του Πανεπιστημίου Πειραιά και οι τομείς της επιστημονικής της εξειδίκευσης είναι: τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και τα σχεδιαστικά πρότυπα, οι τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευομένων σε περιβάλλοντα e-Learning, ο σχεδιασμός & η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού & λογισμικού, κλπ. Έχει δημοσιεύσει 15 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και 4 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή της σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης & της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η Ο. Πετροπούλου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Σ. Ρετάλη.