Δρογκάρης Προκόπιος

Ο Προκόπιος Δρογκάρης έχει πτυχίο Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και προστασίας της Ιδιωτικότητας. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και μελετητικά έργα στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανωτικών επιτροπών σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνέδρια. Ο Π. Δρογκάρης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.