Μπίθας Πέτρος

Ο Πέτρος Μπίθας έλαβε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2003. Από το ίδιο τμήμα έλαβε το διδακτορικό του με ειδίκευση στα «Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» το 2009. Από το 2004-2009, συμμετείχε σε έργα έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιπλέον από τον Νοέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Π. Μπίθας, συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού AEÜ International Journal of Electronics and Communications (ELSEVIER). Επιπλέον, είναι κριτής σε πολύ σημαντικού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως για παράδειγμα ~IEEE Transactions. Έχει δημοσιεύσει ή έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση 13 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 10 στα πρακτικά διεθνών συνδερίων. Τα παρόντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως στοχαστική μοντελοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών καναλιών, συνεργατικές επικοινωνίες, συστήματα πολλαπλών εξόδων και πολλαπλών εισόδων και γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών. Το Νοέμβριο του 2010 έλαβε τη διάκριση του υποδειγματικού κριτή (exemplary reviewer) από το περιοδικό IEEE Communications Letters. Ο Π. Μπίθας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.