Πιτροπάκης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Πιτροπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Το 2009 απέκτησε το πτυχίο από τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/ών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Προηγμένα Πληροφοριακά συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2015 ονομάστηκε Διδάκτορας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εντάσσονται η ασφάλεια νεφοϋπολογιστκών συστημάτων, η εκ των έσω απειλή, καθώς και η στεγανογραφία. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Ο Ν. Πιτροπάκης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.